Trong khi thực hiện kiểm tra bảo mật thường xuyên của chúng tôi đối với tất cả các tài khoản được liên kết với trang web HTG, chúng tôi nhận thấy một điều thú vị: Bên trong cài đặt tài khoản Google của bạn có một danh sách bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào mà bạn đã cấp quyền truy cập và danh sách này có thể khiến bạn ngạc nhiên. Đã đến lúc kiểm tra sức khỏe!

Tất nhiên, có rất nhiều lý do hợp lệ khiến bạn có thể cần cấp cho các ứng dụng hoặc trang web quyền truy cập vào tài khoản của mình hoặc ít nhất là các phần trong tài khoản của bạn. Nếu bạn đăng nhập vào bất kỳ trang web nào thông qua tài khoản Google của mình, bạn sẽ thấy điều đó trong danh sách. Nếu bạn có điện thoại Android, nó sẽ có toàn quyền truy cập vào mọi thứ và mọi ứng dụng Google ở ​​bất kỳ đâu lưu thông tin đăng nhập của bạn sẽ cần quyền truy cập, điều này sẽ hiển thị trong danh sách.

Bài viết này chắc chắn không nhằm mục đích làm bạn sợ hãi. Nhưng… bạn cũng nên làm quen với những thứ có quyền truy cập.

Kiểm toán quyền truy cập vào tài khoản Google của bạn

Nếu bạn muốn truy cập trang quyền tài khoản một cách nhanh chóng và dễ dàng, bạn chỉ cần điều hướng trong trình duyệt của mình đến URL sau, URL này sẽ hiển thị cho bạn danh sách các quyền được chỉ định cho các ứng dụng và trang web. Vì bạn không bao giờ được nhấp vào liên kết đến trang cài đặt tài khoản của mình, nên chúng tôi sẽ không bận tâm đến việc làm cho nó có thể nhấp được.

https://security.google.com/settings/security/permissions

Để đến đó một cách lâu hơn, bạn có thể mở bất kỳ trang web nào của Google và nhấp vào khuôn mặt hoặc biểu tượng của bạn và truy cập liên kết “Tài khoản”, như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Khi ở đó, hãy nhấp vào tab Bảo mật hoặc nếu chúng thay đổi bố cục trong tương lai, hãy chuyển đến phần Bảo mật trong cài đặt của bạn. Sau đó, tìm phần Quyền tài khoản, phần này cho phép bạn kiểm soát những ứng dụng và trang web nào có quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Nhấp vào liên kết Xem tất cả để xem danh sách đó.

Nếu đang sử dụng xác thực hai yếu tố, bạn cũng có thể muốn kiểm tra danh sách Mật khẩu ứng dụng của mình.

Danh sách rất đơn giản – chỉ cần nhấp vào một mục để xem chi tiết về những quyền mà nó thực sự có và nhấp vào nút Thu hồi quyền truy cập nếu bạn muốn xóa ứng dụng đó khỏi danh sách. Đặc biệt chú ý đến bất kỳ ứng dụng nào “Có toàn quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn”, vì hầu hết chúng đều không.

Đảm bảo rằng bạn không cấp toàn quyền truy cập tài khoản vào các trang web ngẫu nhiên!

Nếu bạn sử dụng tài khoản Google của mình để đăng nhập vào bất kỳ trang web nào, như được hiển thị ở trên với mục Feedly, chỉ cần xác minh rằng họ chỉ có “quyền truy cập vào thông tin tài khoản cơ bản”, chỉ bao gồm thông tin rất đơn giản về việc bạn có tài khoản và không cấp cho họ quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu hoặc tệp nào của bạn.

Tham khảo (HowToGeek)