Theo mặc định, trên iPhone 6/6 Plus hoặc 6S / 6S Plus, ảnh cho danh bạ của bạn được hiển thị trong ứng dụng Tin nhắn. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn xem những bức ảnh đó, bạn có thể ẩn chúng bằng một cài đặt đơn giản.

Có nhiều lý do để ẩn ảnh trong Tin nhắn. Có thể bạn không có ảnh cho nhiều số liên lạc của mình và bạn không muốn nhìn thấy hình bóng mặc định. Hoặc, có thể bạn chỉ muốn có thêm bất động sản màn hình dành cho các thư, vì vậy bạn có thể xem thêm từng thư trong danh sách. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn nơi tìm cài đặt để ẩn ảnh trong Tin nhắn.

Để bắt đầu, hãy nhấn vào “Cài đặt” trên Màn hình chính.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào “Tin nhắn”.

Nhấn vào nút trượt “Hiển thị ảnh liên hệ” trên màn hình Tin nhắn để tắt tùy chọn này.

Nút trượt sẽ chuyển sang màu trắng khi tắt tùy chọn.

Bây giờ, bạn sẽ không thấy bất kỳ ảnh nào bên cạnh tên liên hệ trong ứng dụng Tin nhắn.

Lưu ý rằng quy trình này chỉ áp dụng cho iPhone 6/6 Plus và 6S / 6S Plus, vì chúng là những iPhone duy nhất có thể hiển thị ảnh liên hệ trong ứng dụng Tin nhắn.

Tham khảo (HowToGeek)