Instagram có các điều khoản dịch vụ khá rõ ràng: không quấy rối, khỏa thân, bạo lực, vi phạm bản quyền, ngôn từ kích động thù địch, v.v. Nếu đó là thứ gì đó quá xúc phạm, Instagram không muốn nó xuất hiện trên dịch vụ của họ.

Rõ ràng là họ không thể cảnh sát mọi bài đăng, vì vậy Instagram dựa vào người dùng để báo cáo bất kỳ bài đăng nào vi phạm nguyên tắc của họ. Nếu một bài đăng được báo cáo, nó sẽ được nhóm đánh giá cộng đồng của Instagram xem xét. Nếu họ đồng ý rằng nó không phù hợp, bài đăng sẽ bị xóa và tài khoản có thể bị cấm đặc biệt là sau khi vi phạm nhiều lần.

Trước tiên, hãy tìm bài đăng mà bạn gặp sự cố. Tôi chỉ sử dụng bài đăng này như một ví dụ. Nhấp vào ba dấu chấm nhỏ ở góc trên cùng bên phải của bài đăng.

Nhấn vào Báo cáo và sau đó chọn một lý do: Đó là Spam hoặc Đó là Không hợp lệ.

Nếu bạn chọn Nó không phù hợp, bạn sẽ nhận được một danh sách các lý do để lựa chọn. Chọn một cái áp dụng cho tình huống và nhấn vào Báo cáo.

LIÊN QUAN: Cách chặn ai đó trên Instagram

Bạn cũng sẽ được cung cấp tùy chọn để chặn tài khoản Instagram. Nếu bất kỳ lúc nào trong quá trình này bạn thay đổi ý định, chỉ cần nhấn vào Hủy.


Mọi trang web truyền thông xã hội đều dựa vào cộng đồng của họ để giữ cho mọi thứ trở nên văn minh; đó là phần xã hội của cái tên. Nếu bạn thấy điều gì đó khiến bạn khó chịu, đừng ngại báo cáo điều đó. Tài khoản sẽ không được thông báo nên không có hậu quả nào cho bạn. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là người đánh giá Instagram cho rằng nó vẫn phù hợp với các điều khoản dịch vụ và bỏ nó đi.

Tham khảo (HowToGeek)