Facebook là một công cụ tuyệt vời, nhưng nó không phải là không có vấn đề của nó. Bất kỳ ai cũng có thể tạo Nhóm Facebook cho bất kỳ mục đích nào. Trong khi rất nhiều đội thể thao và câu lạc bộ sử dụng Nhóm để tổ chức mọi thứ, cũng có những Nhóm được sử dụng để điều phối việc lạm dụng, bán các chất bất hợp pháp và nói chung chỉ vi phạm Điều khoản dịch vụ của Facebook. Nếu bạn tìm thấy, đây là cách báo cáo cho Facebook.

Đi đến Nhóm vi phạm và nhấp vào dấu ba chấm. Bạn không cần phải là thành viên để xem chúng.

Từ menu thả xuống, hãy chọn Nhóm báo cáo.

Chọn lý do bạn báo cáo Nhóm và nhấp vào Tiếp tục.

Facebook sẽ cung cấp cho bạn một loạt các hành động có thể. Để đặt báo cáo, hãy chọn Gửi tới Facebook để được Xem xét.

Trên thiết bị di động, quá trình này cũng tương tự. Ghé thăm nhóm. Nếu bạn là thành viên, hãy nhấn vào Thông tin rồi đến Nhóm Báo cáo.

Nếu bạn không phải là thành viên, hãy nhấn vào Xem thông tin nhóm, sau đó nhấn vào Báo cáo nhóm.

LIÊN QUAN: Làm thế nào để báo cáo một bài đăng trên Facebook

Bạn chỉ nên báo cáo một Nhóm nếu toàn bộ nội dung vi phạm Điều khoản dịch vụ của Facebook. Nếu chỉ có một hoặc hai bài đăng, bạn có thể báo cáo chúng riêng lẻ.

Tham khảo (HowToGeek)