Khi bạn thiết lập một thiết bị iOS chạy iOS 9, bạn sẽ được nhắc nhập mật mã gồm sáu chữ số. Tuy nhiên, bạn có thể không biết rằng bạn có thể sử dụng mật khẩu chữ và số mạnh hơn – một mật khẩu sử dụng chữ cái và số – trên thiết bị iOS của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm.

Trước khi áp dụng mật mã chữ và số trên thiết bị iOS của bạn, hãy đưa ra một mật khẩu mạnh mà bạn có thể nhớ được. Bạn có thể kiểm tra mật khẩu của mình trên trang Password Haystacks của GRC để xem nó mạnh đến mức nào.

Để thay đổi mật mã chữ và số trên thiết bị iOS của bạn, hãy nhấn vào “Cài đặt” trên Màn hình chính.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào “Touch ID & Mật mã”.

Nhập mật mã số hiện tại của bạn trên màn hình Nhập mật mã.

Trên màn hình Touch ID & Mật mã, hãy nhấn vào “Thay đổi mật mã”.

Nhập lại mật mã cũ (hoặc hiện tại) của bạn trên màn hình Thay đổi mật mã.

Bây giờ, thay vì nhập mật mã số mới, hãy nhấn vào “Tùy chọn mật mã”.

Ba tùy chọn hiển thị cho phép bạn đặt mã số gồm 4 chữ số (như được sử dụng trong iOS trước phiên bản 9), mã số tùy chỉnh (cho phép mã chỉ có số dài hơn) hoặc mã chữ và số tùy chỉnh. Nhấn vào “Mã chữ và số tùy chỉnh”.

Nhập mật mã chữ và số mới của bạn và nhấn vào “quay lại” trên bàn phím hoặc “Tiếp theo” ở góc trên bên phải của màn hình.

Nhập lại mật mã chữ và số mới của bạn để xác minh.

Bây giờ, khi iPhone của bạn bị khóa, bạn sẽ được cung cấp bàn phím để nhập mật mã chữ và số của mình.

Bạn cũng có thể sử dụng quy trình tương tự này để thay đổi lại thành mật mã sáu chữ số hoặc thay đổi thành mật mã bốn chữ số (không được khuyến nghị) hoặc thành mật mã số có độ dài tùy chỉnh.

Tham khảo (HowToGeek)