Nếu bạn thường xuyên sử dụng Apple Mail, Word hoặc một số ứng dụng khác mà bạn phải viết nhiều, macOS Sierra đi kèm với một vài tùy chọn mới: tự động viết hoa và tự động chấm câu. Bạn chỉ cần kích hoạt chúng theo cách thủ công.

Các tùy chọn này đã tồn tại trong iOS, vì vậy nếu bạn sử dụng iPhone hoặc iPad, bạn đã làm quen với tự động viết hoa và dấu chấm tự động.

Để bật tính năng tự động viết hoa và dấu chấm tự động trong macOS Sierra, trước tiên hãy mở Tùy chọn hệ thống và nhấp vào “Bàn phím”.

Trong tùy chọn bàn phím, nhấp vào tab “Văn bản”. Ở góc trên bên phải, bạn sẽ thấy hai tùy chọn, “tự động viết hoa các từ” và “thêm dấu chấm bằng dấu cách kép”. Chọn một trong hai hoặc cả hai tùy chọn nếu bạn muốn bật chúng.

Viết hoa tự động đủ dễ hiểu. Nó có nghĩa là ở đầu mỗi câu hoặc bất cứ khi nào bạn sử dụng một danh từ riêng, macOS sẽ tự động viết hoa từ đó. Tính năng tự động chấm câu có nghĩa là mỗi khi bạn tăng gấp đôi dấu cách ở cuối câu, macOS sẽ chèn một dấu chấm.

Các tùy chọn này bị tắt theo mặc định vì hầu hết mọi người có thể tự xử lý cách viết hoa và dấu chấm. Nhưng nếu bạn muốn đảm bảo rằng máy Mac của bạn đang tìm kiếm bạn, thì bạn có thể muốn bật chúng.

Tham khảo (HowToGeek)