Các trường trong Word là các đoạn mã là chỗ dành sẵn cho dữ liệu thay đổi. Ví dụ: khi bạn chèn số trang vào đầu trang hoặc chân trang của tài liệu, Word sẽ thực sự tạo một trường chèn số trang chính xác trên mỗi trang.

Có rất nhiều trường tích hợp sẵn trong Word, chẳng hạn như ngày hiện tại, ngày tài liệu được lưu lần cuối, tên tệp và số từ trong tài liệu. Theo mặc định, khi bạn chèn một trường vào tài liệu, trường đó sẽ được tô bóng (không được tô sáng) khi bạn đặt con trỏ vào bất kỳ vị trí nào trong trường. Khi bạn chọn toàn bộ một trường, nó vừa được tô bóng vừa được tô sáng. Việc tô bóng trên các trường có thể hữu ích để giúp bạn dễ dàng tìm thấy các trường trong tài liệu của mình hơn. Tuy nhiên, nếu bạn định chia sẻ tài liệu với người khác hoặc sử dụng nó trong bản trình bày, bạn có thể muốn tắt hoàn toàn tính năng đổ bóng trường để không làm người khác mất tập trung. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn nơi thay đổi cài đặt này để tạo bóng trên các trường.

Để bắt đầu, hãy nhấp vào tab “Tệp”.

Trên màn hình hậu trường, nhấp vào “Tùy chọn” trong danh sách các mục ở bên trái.

Hộp thoại “Tùy chọn Word” sẽ hiển thị. Nhấp vào “Nâng cao” trong danh sách các mục ở bên trái.

Cuộn xuống phần “Hiển thị nội dung tài liệu” và chọn một tùy chọn từ danh sách thả xuống “Đổ bóng trường”.

Tùy chọn mặc định là “Khi được chọn”, có nghĩa là một trường được tô bóng khi bạn đặt con trỏ vào bất kỳ vị trí nào trong trường đó. Chọn “Không bao giờ” nếu bạn không muốn bất kỳ trường nào bị tô bóng hoặc “Luôn luôn” nếu bạn muốn tất cả các trường luôn được tô bóng ngay cả khi con trỏ ở nơi khác.

Nhấp vào “OK”.

Chúng tôi đã chọn “Không bao giờ” để các trường của chúng tôi hiện không bị tô bóng.

LƯU Ý: Khi bạn chọn “Khi được chọn” cho tùy chọn “Đổ bóng trường”, mỗi trường sẽ hiển thị nền màu xám khi bạn nhấp vào trong trường đó. Tuy nhiên, bóng mờ màu xám không có nghĩa là bản thân trường được chọn. Bấm đúp vào trường hoặc kéo chuột lên trường đó để chọn. Sau đó, tô sáng được thêm vào tô màu xám cho biết trường được chọn.

Tham khảo (HowToGeek)