Thẻ là một phần lớn của ảnh trên Facebook. Họ cho phép bạn bè chụp ảnh bạn và sau đó khi họ gắn thẻ bạn, họ sẽ xuất hiện trên trang Facebook của bạn. Nếu không có thẻ, bạn phải tải xuống và tải lên lại bất kỳ ảnh nào bạn muốn trên trang của mình. Thật không may, bởi vì bạn có thể được gắn thẻ trong bất kỳ ảnh nào, bạn có thể bị gắn thẻ trong những bức ảnh không phải của bạn hoặc những bức ảnh mà bạn trông không đẹp cho lắm. Bà của bạn không cần phải nhìn thấy bạn đang say sưa nhảy múa.

LIÊN QUAN: Cách xem xét và phê duyệt những gì xuất hiện trên dòng thời gian Facebook của bạn

Nếu bạn đã thiết lập Đánh giá dòng thời gian, thì mọi thứ dễ dàng hơn một chút: trước khi ảnh bạn được gắn thẻ xuất hiện trên trang của mình, bạn sẽ phải phê duyệt chúng. Tuy nhiên, nếu bạn chưa thiết lập hoặc muốn xóa thẻ khỏi ảnh cũ hơn, đây là những gì cần làm.

Cách xóa thẻ ảnh trên trang web Facebook

Tìm ảnh mà bạn muốn xóa thẻ. Ở trên cùng bên phải, nó sẽ liệt kê tất cả những người được gắn thẻ trong ảnh.

Di con trỏ qua tên của bạn.

Trong flyout xuất hiện, hãy nhấp vào Xóa thẻ.

Và thế là xong, thẻ đã biến mất. Ảnh sẽ không xuất hiện trên trang Facebook của bạn nữa.

Cách xóa thẻ ảnh trên ứng dụng Facebook dành cho thiết bị di động

Mọi thứ hơi khác một chút trên thiết bị di động. Tìm ảnh bạn muốn xóa thẻ và nhấn vào biểu tượng thẻ ở trên cùng bên phải.

Các thẻ sẽ bật lên trên ảnh. Nhấn vào một cái có tên của bạn trên đó rồi nhấn vào chữ X.

Và một lần nữa, thẻ sẽ bị xóa.


Xóa thẻ khỏi ảnh sẽ ngăn nó xuất hiện trên trang của bạn nhưng không xóa ảnh khỏi Facebook. Bất kỳ ai truy cập trang của bạn bè bạn sẽ vẫn có thể nhìn thấy trang đó trong ảnh của họ. Nếu bạn thực sự muốn ảnh biến mất, hãy yêu cầu bạn bè của bạn xóa nó.

Tham khảo (HowToGeek)