Thông thường, trang đầu tiên, hoặc trang bìa, của tài liệu không có số trang hoặc văn bản đầu trang hoặc chân trang khác. Bạn có thể tránh đặt số trang trên trang đầu tiên bằng cách sử dụng các phần, nhưng có một cách dễ dàng hơn để làm điều này.

Nếu bạn không định sử dụng các phần trong bất kỳ phần nào khác của tài liệu, bạn có thể muốn tránh sử dụng chúng hoàn toàn. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng lấy số trang ra khỏi trang bìa và bắt đầu đánh số trang tại một trang trên trang thứ hai của tài liệu bằng cách chỉ cần sử dụng chân trang (hoặc đầu trang) và thay đổi một cài đặt.

Nhấp vào tab Bố cục Trang.

Trong phần Thiết lập Trang của tab Bố cục Trang, nhấp vào biểu tượng trình khởi chạy hộp thoại Thiết lập Trang ở góc dưới bên phải của phần.

Trên hộp thoại Thiết lập Trang, bấm vào tab Bố trí và chọn hộp kiểm Trang đầu tiên khác nhau trong phần Đầu trang và chân trang để có một dấu kiểm trong hộp. Bấm OK.

Bạn sẽ nhận thấy bây giờ không có số trang trên trang đầu tiên của tài liệu của bạn.

Tuy nhiên, bạn có thể muốn trang thứ hai là trang một trong tài liệu của bạn, chỉ để tìm thấy nó hiện đang là trang hai.

Để thay đổi số trang trên trang thứ hai thành một, hãy nhấp vào tab Chèn.

Trong phần Đầu trang & Chân trang của tab Chèn, nhấp vào Số Trang và chọn Định dạng Số Trang từ trình đơn thả xuống.

Trên hộp thoại Định dạng Số Trang, chọn Bắt đầu tại trong phần Đánh số trang. Nhập 0 vào hộp chỉnh sửa và nhấp vào OK.

Điều này cho phép trang thứ hai của tài liệu của bạn được gắn nhãn là trang một.

Bạn có thể sử dụng trình đơn thả xuống trên nút Định dạng Số Trang trong phần Đầu trang & Chân trang của tab Chèn để thêm số trang vào tài liệu của bạn. Dễ dàng chèn số trang đã định dạng ở đầu hoặc cuối trang hoặc ở lề trang. Sử dụng cùng một menu để xóa số trang khỏi tài liệu của bạn.

Tham khảo (HowToGeek)