Bạn có biết rằng PowerPoint 2010 có một tính năng được gọi là Broadcast Slide Show mà bạn có thể chia sẻ bản trình bày của mình qua web với một máy tính, điện thoại thông minh hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có trình duyệt? Đây là cách sử dụng nó.

Chia sẻ bản trình bày của bạn

Sau khi bạn hoàn thành bản trình bày của mình, hãy chuyển đến tab Trình chiếu và nhấp vào Trình chiếu băng thông rộng.

Bạn sẽ thấy một cửa sổ cho bạn biết về dịch vụ này và bạn sẽ cần có Windows Live ID để sử dụng nó. Nhấn vào Bắt đầu phát sóng.

Nó sẽ tải lên bản trình bày của bạn để được chia sẻ. Quá trình này có thể mất một lúc tùy thuộc vào dung lượng tệp của bạn.

Sau đó, bạn sẽ được cung cấp một cửa sổ có liên kết đến chương trình phát sóng của bạn. Bạn cũng sẽ thấy các tùy chọn để sao chép liên kết hoặc gửi liên kết đó qua thư.

Sau khi bạn gửi liên kết của mình, bạn sẽ thấy một cảnh báo cho biết rằng bạn không thể thực hiện thay đổi khi đang phát và cung cấp cho bạn tùy chọn để kết thúc nó.

Người xem của bạn sẽ chỉ cần nhấp vào liên kết bạn đã gửi cho họ (qua thư hoặc IM).

Trình duyệt sẽ mở ra và họ sẽ thấy bản trình bày giống như bạn đang điều hướng qua nó.

Họ cũng sẽ có một tùy chọn để xem nó ở Chế độ xem toàn màn hình.

Sau khi bạn hoàn thành phần trình bày, người xem của bạn sẽ thấy một trang chiếu màu đen cho họ biết chương trình phát sóng đã kết thúc.

Đây là một tính năng tuyệt vời, mặc dù nó thiếu tính năng truyền âm thanh và bạn sẽ cần một chương trình khác như Skype, Messenger hoặc những chương trình khác để truyền âm thanh.

Tham khảo (HowToGeek)