Giống như việc chọn văn bản và hình ảnh trong Word là một công việc rất phổ biến trong Word, việc chọn nội dung trong bảng cũng vậy. Có thể có lúc bạn muốn chọn một ô, toàn bộ hàng hoặc cột, nhiều hàng hoặc cột hoặc toàn bộ bảng.

Chọn một ô riêng lẻ

Để chọn một ô riêng lẻ, hãy di chuyển chuột sang phía bên phải của ô cho đến khi bạn thấy ô đó biến thành một mũi tên màu đen hướng lên và sang phải. Bấm vào ô tại thời điểm đó để chọn nó.

Để sử dụng bàn phím để chọn một ô, hãy đặt con trỏ vào bất kỳ vị trí nào trong ô. Nhấn “Shift” rồi nhấn phím mũi tên phải cho đến khi toàn bộ ô được chọn bao gồm cả điểm đánh dấu cuối ô ở bên phải của nội dung trong ô như thể hiện trong hình sau.

Chọn hàng hoặc cột

Để chọn một hàng trong bảng, hãy di chuyển con trỏ sang bên trái của hàng đó cho đến khi nó biến thành một mũi tên màu trắng hướng lên và sang phải, như được hiển thị trong hình ảnh sau đây. Để chọn nhiều hàng theo cách này, hãy kéo chuột xuống các hàng khác sau khi bạn đã chọn một hàng.

LƯU Ý: Biểu tượng dấu cộng hiển thị được sử dụng để chèn một hàng tại vị trí đó trong bảng, do đó không nhấp vào biểu tượng đó để chọn hàng.

Bạn cũng có thể sử dụng chuột để chọn nhiều hàng không liền nhau hoặc các hàng không được kết nối. Để thực hiện việc này, hãy chọn một hàng bằng cách sử dụng chuột, nhấn “Ctrl”, sau đó nhấp vào từng hàng bạn muốn thêm vào vùng chọn.

LƯU Ý: Điều này tương tự với việc chọn nhiều tệp, không liền kề trong hoặc File Explorer (Windows 8 và 10) hoặc Windows Explorer (Windows 7).

Để chọn một hàng bằng bàn phím, hãy chọn ô đầu tiên trong hàng bằng bàn phím như được mô tả ở trên, sau đó nhấn phím “Shift”. Trong khi nhấn phím “Shift”, hãy tiếp tục nhấn phím mũi tên phải để chọn từng ô trong hàng cho đến khi bạn đã chọn tất cả các ô trong hàng và điểm đánh dấu cuối hàng như trong hình sau.

Để chọn nhiều hàng bằng bàn phím, hãy giữ phím “Shift” và nhấn phím mũi tên xuống một lần cho mỗi hàng tiếp theo bạn muốn chọn.

LƯU Ý: Khi sử dụng bàn phím để chọn các hàng, bạn không thể chọn các hàng không liền nhau.

Để chọn một cột, hãy di chuyển chuột qua cột đó cho đến khi bạn nhìn thấy mũi tên xuống màu đen, sau đó bấm để chọn cột đó.

Để chọn nhiều cột, hãy giữ chuột khi bạn nhấp vào cột đầu tiên được chọn bằng cách sử dụng con trỏ mũi tên màu đen và kéo qua các cột khác để chọn chúng.

Để chọn các cột không liền nhau, hãy chọn một cột bằng chuột, nhấn “Ctrl”, sau đó nhấp vào các cột khác bằng con trỏ mũi tên màu đen.

Để sử dụng bàn phím để chọn một cột, hãy chọn ô đầu tiên trong cột bằng bàn phím như được mô tả ở trên và sau đó nhấn phím “Shift”. Trong khi nhấn phím “Shift”, hãy tiếp tục nhấn phím mũi tên xuống để chọn từng ô trong cột cho đến khi bạn đã chọn tất cả các ô trong cột, như thể hiện trong hình sau.

Chọn nhiều cột bằng bàn phím được thực hiện theo cách tương tự như chọn nhiều hàng. Sau khi bạn chọn một cột, hãy giữ phím “Shift” trong khi bạn nhấn phím mũi tên phải hoặc trái cho mỗi cột tiếp theo mà bạn muốn chọn. Bạn không thể chọn các cột không liền nhau bằng bàn phím.

Chọn Toàn bộ Bảng

Để chọn toàn bộ bảng, hãy di chuột qua bảng cho đến khi bạn thấy biểu tượng chọn bảng ở góc trên bên trái của bảng.

Nhấp vào biểu tượng chọn bảng để chọn toàn bộ bảng.

Sử dụng ruy-băng để chọn tất cả hoặc một phần của bảng

Bạn cũng có thể sử dụng ruy-băng để chọn bất kỳ phần nào của bảng hoặc toàn bộ bảng. Đặt con trỏ vào bất kỳ ô nào trong bảng và nhấp vào tab “Bố cục” trong “Công cụ bảng”.

Trong phần “Bảng”, hãy nhấp vào “Chọn” và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống, tùy thuộc vào phần nào của bảng bạn muốn chọn.

LƯU Ý: Nút “Chọn” trên tab “Bố cục” sẽ chỉ chọn một ô, hàng hoặc cột nơi con trỏ hiện đang đặt.

Toàn bộ bảng cũng có thể được chọn bằng cách giữ phím “Alt” và nhấp đúp vào bảng. Lưu ý rằng thao tác này cũng mở ngăn “Nghiên cứu” và tìm kiếm từ mà bạn đã nhấp đúp vào.

Tham khảo (HowToGeek)