Đôi khi bạn có thể cần phải chuyển đến một vị trí cụ thể liên quan đến vị trí hiện tại của bạn trong tài liệu Word. Bạn có thể dễ dàng thực hiện việc này bằng cách sử dụng chức năng “Go To” để chuyển tới hoặc lùi một số trang cụ thể.

Để truy cập tab “Tới” trên hộp thoại “Tìm và Thay thế”, hãy nhấp vào mũi tên xuống trên nút “Tìm” trong phần “Chỉnh sửa” của tab “Trang chủ”.

LƯU Ý: Bạn cũng có thể nhấn F5 để truy cập tab “Go To” trên hộp thoại “Find and Replace”.

Trên tab “Chuyển đến” trên hộp thoại “Tìm và Thay thế”, hãy đảm bảo rằng “Trang” được chọn trong danh sách “Chuyển tới nội dung”. Trong hộp chỉnh sửa “Nhập số trang”, hãy nhập dấu cộng để nhảy về phía trước hoặc dấu trừ để lùi về phía sau, sau đó là số trang bạn muốn chuyển tới hoặc lùi lại. Nhấp vào “Đi tới”.

Con trỏ nhảy đến trang được chỉ định liên quan đến vị trí bạn đang ở trong tài liệu của mình, nhưng hộp thoại “Tìm và Thay thế” vẫn mở. Nhấp vào “Đóng” để đóng hộp thoại.

Các dấu cộng và dấu trừ cũng hoạt động với các mục khác trong danh sách “Đi đến mục tiêu”. Ví dụ: nếu bạn chọn “Phần” và chỉ định “+2”, con trỏ sẽ nhảy về phía trước hai phần.

Tham khảo (HowToGeek)