Nếu bạn viết nhiều văn bản pháp luật hoặc các loại tài liệu khác mà bạn cần tham khảo các phần cụ thể, thì việc thêm số dòng có thể hữu ích. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thêm số dòng không phô trương ở lề trái của tài liệu Word.

Mở tài liệu Word của bạn và nhấp vào tab Bố cục Trang trên ruy-băng.

Trong phần Thiết lập Trang của tab Bố cục Trang, bấm Số Dòng và chọn Tùy chọn Đánh số Dòng từ trình đơn thả xuống.

Trên hộp thoại Thiết lập Trang, bấm vào tab Bố cục. Sau đó, nhấp vào Số dòng.

Hộp thoại Số dòng hiển thị. Chọn hộp kiểm Thêm đánh số dòng để có một dấu kiểm trong hộp. Chỉ định số để Bắt đầu lúc, số gia để Đếm theo, khoảng cách Từ văn bản và có nên đánh số liên tục hay bắt đầu lại ở mỗi trang hoặc phần. Bấm OK.

Bấm OK trên hộp thoại Thiết lập Trang để đóng nó.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi các tùy chọn hoặc tắt đánh số khi không cần thiết.

Tham khảo (HowToGeek)