Microsoft Outlook là một nền tảng tuyệt vời để đặt lịch hẹn với lời nhắc, nhưng lời nhắc mặc định trong danh sách có thể không hoạt động với tất cả mọi người, đặc biệt nếu bạn muốn lên lịch lời nhắc trước vài tháng. Đây là cách để làm điều đó.

Ghi chú: Cảm ơn độc giả John đã viết thư và Scott @ TinyHacker của chúng tôi về giải pháp.

Bật lời nhắc không chuẩn cho một mục

Nếu bạn chỉ muốn thay đổi thời gian nhắc cho một mục duy nhất, bạn có thể đánh dấu lời nhắc và nhập bất kỳ thứ gì bạn muốn: 2 phút, 4 tháng, v.v.

Bật thời gian nhắc nhở mặc định không chuẩn

Nếu bạn muốn đảm bảo rằng mọi mục mới đều có thời gian nhắc cụ thể không có trong danh sách, bạn có thể mở Tùy chọn Outlook thông qua nút Outlook ở góc bên trái, sau đó đi tới Lịch và đánh dấu văn bản trong hộp thả xuống “Lời nhắc mặc định”.

Nhập bất kỳ thứ gì bạn muốn và đóng các tùy chọn.

Tham khảo (HowToGeek)