Khi bạn tạo một tài liệu trong Word, nó không chỉ chứa nội dung bạn nhập vào. Đính kèm với tài liệu là thông tin tác giả dựa trên tên người dùng và tên viết tắt bạn đã nhập khi cài đặt Office.

Điều này là tốt cho tài liệu cá nhân, nhưng nếu bạn đang tạo tài liệu sẽ được chia sẻ và làm việc với những người khác, bạn có thể muốn thay đổi thông tin tác giả thành thông tin phù hợp hơn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi thông tin này.

Để bắt đầu, hãy nhấp vào tab “Tệp”.

Trên màn hình hậu trường, nhấp vào “Tùy chọn” trong danh sách các mục ở bên trái.

Màn hình “Chung” phải là màn hình mặc định hiển thị trên hộp thoại “Tùy chọn Word”. Trong phần “Cá nhân hóa bản sao Microsoft Office của bạn”, hãy thay đổi các trường “Tên người dùng” và “Tên viết tắt” để phản ánh thông tin chính xác mà bạn muốn trong tài liệu.

Bạn cũng có thể thêm địa chỉ gửi thư vào thông tin được liên kết với tài liệu của bạn. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào “Nâng cao” trong danh sách các mục ở bên trái.

Cuộn xuống phần “Chung” ở bên phải và nhập địa chỉ vào hộp “Địa chỉ gửi thư”.

Nhấp vào “OK” để chấp nhận các thay đổi của bạn và đóng hộp thoại “Word Options”.

Nếu bạn không muốn bất kỳ thông tin cá nhân nào trong tài liệu của mình, bạn có thể xóa nó.

Tham khảo (HowToGeek)