Theo mặc định trong Microsoft Word 2010, chiều rộng, chiều cao và thậm chí cả kích thước giấy được hiển thị bằng inch. Đối với một số người, đây là một phép đo ít được sử dụng. Nếu bạn muốn hiển thị bằng cm thay vào đó, hãy xem cách chúng tôi có thể thay đổi đơn vị đo lường mặc định từ inch sang cm.

Nhấp vào Trình đơn Tệp và chọn Tùy chọn:

Bây giờ hãy nhấp vào phần Nâng cao:

Cuộn xuống phần Hiển thị và thay đổi tùy chọn để hiển thị các phép đo theo đơn vị cm, bằng cách chọn từ menu thả xuống:

Nếu bạn sử dụng thước kẻ, bạn sẽ ngay lập tức nhận thấy sự khác biệt:

Điều này khắc phục một trong những khó chịu lớn nhất của tôi với Microsoft Word, tôi hy vọng các bạn cũng thấy nó hữu ích

Tham khảo (HowToGeek)