Khi làm việc trong Microsoft Office, bạn có thể có các tệp bạn thường mở hoặc một thư mục cụ thể mà bạn sử dụng để lưu trữ tất cả các tài liệu Office của mình. Các chương trình Office cho phép bạn ghim các tệp và thư mục được sử dụng nhiều nhất vào màn hình “Mở” để truy cập nhanh chóng và dễ dàng.

Để ghim tệp đã mở gần đây vào màn hình “Mở”, hãy mở tài liệu (mới hoặc hiện có) trong Word rồi nhấp vào tab “Tệp”.

Trên màn hình “Mở”, hãy nhấp vào “Tài liệu gần đây”, nếu đó không phải là lựa chọn hiện đang hoạt động.

Danh sách “Tài liệu gần đây” ở bên phải màn hình “Mở”, di chuyển chuột qua tài liệu mà bạn muốn ghim vào màn hình “Mở”. Nhấp vào biểu tượng ghim đẩy sang hai bên để ghim mục vào danh sách.

LƯU Ý: Nếu bạn muốn ghim một tệp không có trong danh sách “Tài liệu Gần đây”, hãy mở tệp một lần và đóng nó. Sau đó, nó sẽ có sẵn trên danh sách “Tài liệu Gần đây”.

Ghim đẩy biến thành một ghim đẩy thẳng đứng, tài liệu sẽ di chuyển lên đầu danh sách và có một đường giữa tệp được ghim và phần còn lại của các tệp trong danh sách.

Để ghim một thư mục vào màn hình “Mở”, hãy nhấp vào “Máy tính”.

Di chuyển chuột qua một thư mục trong danh sách “Thư mục gần đây” ở phía bên phải của màn hình “Mở”. Nhấp vào biểu tượng ghim đẩy sang hai bên để ghim thư mục vào màn hình “Mở”.

LƯU Ý: Nếu thư mục bạn muốn ghim không có trong danh sách “Thư mục gần đây”, bạn có thể thêm thư mục vào danh sách bằng cách mở tài liệu trong thư mục mong muốn. Để làm như vậy, hãy nhấp vào “Duyệt qua”.

Trên hộp thoại “Mở”, điều hướng đến thư mục bạn muốn ghim và chọn một tệp trong thư mục. Nhấp vào “Mở”.

Nhấp lại vào tab “Tệp” và nhấp vào “Mở” để chuyển đến màn hình “Mở” một lần nữa. “Thư mục Hiện tại” hiển thị ở đầu danh sách “Máy tính”, nếu bạn vừa mở một tệp trong thư mục. Bên dưới “Thư mục hiện tại” là danh sách “Thư mục gần đây” với thư mục được ghim ở trên cùng với một dòng bên dưới thư mục được ghim.

Bạn cũng có thể ghim các tệp và thư mục bổ sung và tất cả chúng sẽ được hiển thị ở đầu danh sách “Tài liệu gần đây” hoặc danh sách “Thư mục gần đây”.

Tham khảo (HowToGeek)