Nếu thông báo trên iPhone của bạn không hiển thị bản xem trước đầy đủ của nội dung trên màn hình khóa, thì đây là cách thay đổi điều đó.

Theo mặc định, iPhone có Face ID ẩn các bản xem trước nội dung cho các thông báo cho đến khi nó có thể xác minh khuôn mặt của bạn. Đây không phải là vấn đề lớn vì Face ID siêu nhanh và gần như tức thì. Tuy nhiên, nếu bạn đặt iPhone trên bàn và ở vị trí mà Face ID không hoạt động, thì việc nhận được thông báo sẽ yêu cầu bạn nhấc iPhone lên và xác minh khuôn mặt của mình để xem bản xem trước.

Tin tốt là bạn có thể thay đổi tùy chọn này luôn để hiển thị nội dung của thông báo và đó chỉ là một nút chuyển đổi nhanh trong cài đặt.

Mở ứng dụng Cài đặt từ màn hình chính.

Nhấn vào “Thông báo”.

Chọn “Hiển thị bản xem trước” ở trên cùng.

Nhấn vào “Luôn luôn”.

Kể từ bây giờ, bất cứ khi nào bạn nhận được thông báo, nó sẽ luôn hiển thị bản xem trước của nội dung cho dù iPhone của bạn đang bị khóa hay mở khóa — trước tiên không cần xác minh bằng Face ID.

Tham khảo (HowToGeek)