Android cho phép các ứng dụng bạn đăng ký ứng dụng và dịch vụ, bao gồm cả Google Play Âm nhạc của riêng Google, thông qua Google Play. Nếu bạn đăng ký một ứng dụng, Google sẽ tự động lập hóa đơn cho phương thức thanh toán đã lưu của bạn cho đến khi bạn hủy đăng ký.

Bạn có thể hủy đăng ký thông qua ứng dụng Google Play Android hoặc thông qua trang web Google Play. Chỉ gỡ cài đặt ứng dụng sẽ không hủy đăng ký, ngay cả khi bạn không bao giờ sử dụng lại.

Cách hủy đăng ký trên thiết bị Android

Để hủy đăng ký trên thiết bị Android, trước tiên hãy mở ứng dụng Google Play. Nhấn vào nút menu ở góc trên cùng bên trái của ứng dụng Google Play, sau đó nhấn vào “Tài khoản” trong thanh bên.

Nhấn vào “Đăng ký” trong danh sách Tùy chọn tài khoản để xem các đăng ký của bạn.

Bạn sẽ thấy bất kỳ đăng ký nào mà bạn đã đồng ý thanh toán qua Google Play cùng với giá đăng ký, tần suất bạn đồng ý được lập hóa đơn và ngày tiếp theo đăng ký sẽ lập hóa đơn cho bạn.

Để hủy đăng ký, hãy nhấn vào nút “Hủy” bên cạnh đăng ký đó.

Nhấn vào “Hủy đăng ký” để xác nhận việc hủy. Bạn sẽ được thông báo rằng bạn có thể tiếp tục sử dụng các tính năng đăng ký cho đến một ngày nhất định, vì vậy bạn có thể tiếp tục sử dụng thời gian bạn đã trả tiền.

Cách hủy đăng ký từ web

Nếu bạn không có thiết bị Android – hoặc nếu bạn chỉ muốn sử dụng máy tính của mình – bạn cũng có thể hủy đăng ký trên web.

Tùy chọn này có sẵn trên trang web Cửa hàng Google Play. Để truy cập nó, hãy truy cập trang web Cửa hàng Google Play và nhấp vào “Tài khoản” ở bên trái của trang hoặc chuyển thẳng đến trang Tài khoản Cửa hàng Google Play. Đăng nhập bằng cùng một tài khoản Google mà bạn đã tạo đăng ký.

Bạn sẽ thấy phần “Đăng ký” trên trang này. Phần này liệt kê mọi đăng ký đang hoạt động mà bạn có thông qua Google Play.

Để hủy đăng ký, hãy nhấp vào liên kết “Hủy” bên cạnh đăng ký đó.

Bạn sẽ phải nhấp vào “Hủy đăng ký” để xác nhận rằng bạn muốn hủy đăng ký của mình. Bạn có thể tiếp tục truy cập nội dung đăng ký cho đến ngày gia hạn, cho phép bạn sử dụng thời gian mà bạn đã trả phí.

Cách hủy đăng ký không được lập hóa đơn qua Google Play

Lưu ý rằng không phải mọi đăng ký ứng dụng Android đều phải thông qua Google Play. Nếu bạn không thấy đăng ký mình đã đăng ký trong ứng dụng Google Play, bạn sẽ phải hủy đăng ký khỏi chính ứng dụng hoặc dịch vụ đó.

Ví dụ: giả sử bạn đã đăng ký Netflix. Để hủy đăng ký đó, bạn sẽ phải mở menu trong ứng dụng Netflix và nhấn vào “Tài khoản” để truy cập trang cài đặt tài khoản của bạn hoặc truy cập trực tiếp vào trang Tài khoản của bạn trên trang web Netflix.

Nhấn hoặc nhấp vào nút “Hủy tư cách thành viên” tại đây để hủy đăng ký Netflix của bạn.

Để hủy các đăng ký ứng dụng khác không xuất hiện trong Google Play, hãy tìm một tùy chọn trong ứng dụng hoặc trên trang web của dịch vụ.


Nếu bạn không thấy đăng ký – trên Google Play hoặc web – hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng cùng một tài khoản Google mà bạn đã đăng ký ứng dụng ban đầu. Các đăng ký được lập hóa đơn qua Google Play được liên kết với tài khoản Google của bạn.

Tham khảo (HowToGeek)