Nếu bạn đang gặp một số vấn đề với hệ thống Google WiFi của mình hoặc chỉ định bán nó, thì đây là cách khôi phục cài đặt gốc và bắt đầu lại từ đầu.

LIÊN QUAN: Cách thiết lập hệ thống WiFi của Google

Rõ ràng, hãy nhớ rằng khôi phục cài đặt gốc của Google WiFi sẽ xóa mạng Wi-Fi của bạn và bạn sẽ không thể kết nối với mạng đó, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng thiết lập mạng mới ngay sau đó.

Để bắt đầu, hãy mở ứng dụng Google WiFi trên điện thoại của bạn và nhấn vào tab bên phải có biểu tượng bánh răng cài đặt và ba vòng tròn khác.

Tiếp theo, nhấn vào “Cài đặt mạng”.

Ở trên cùng, nhấn vào “Điểm phát Wi-Fi”. Cũng sẽ có một số bên cạnh nó bên trong dấu ngoặc đơn.

Chọn “Khôi phục cài đặt gốc”.

Nhấn vào “Khôi phục cài đặt gốc” ở dưới cùng.

Nhấn “Tiếp tục” khi cửa sổ bật lên xuất hiện.

Quá trình này sẽ mất khoảng năm phút và bạn có thể nhìn vào thanh tiến trình bên dưới văn bản để xem nó đi được bao xa.

Sau khi quá trình khôi phục cài đặt gốc hoàn tất, nhấn “Hoàn tất” ở dưới cùng.

Sau đó, bạn sẽ được đưa trở lại quá trình thiết lập, nơi bạn có thể bắt đầu thiết lập lại tất cả nếu muốn. Nếu không, chỉ cần thoát ứng dụng và rút phích cắm các thiết bị Google WiFi của bạn nếu bạn định bán hoặc chuyển chúng.

Tham khảo (HowToGeek)