Bạn muốn nhanh chóng kiểm tra tốc độ kết nối Internet hiện tại của mình? Với speedtest-cli, bạn có thể chạy thử nghiệm trong dấu nhắc lệnh, trên bất kỳ hệ điều hành nào.

Chúng tôi đã chỉ cho bạn cách kiểm tra tốc độ kết nối internet của bạn bằng trình duyệt web, nhưng có một số lý do khiến bạn có thể muốn sử dụng công cụ dòng lệnh để thay thế. Có thể bạn đang kết nối từ xa với máy chủ qua ssh và muốn kiểm tra tốc độ trên máy đó. Có thể bạn đã quen với việc sử dụng các lệnh để khắc phục sự cố mạng và muốn thêm tốc độ kiểm tra vào bộ công cụ của mình. Hoặc có thể bạn chỉ nghĩ rằng dòng lệnh là mát mẻ. Không phán xét.

Dù lý do của bạn là gì, chạy speedtest cũng đơn giản như gõ speedtest và nhấn enter khi bạn đã cài đặt speedtest-cli. Đây là cách cài đặt nó trên cả ba hệ điều hành chính.

Cài đặt speedtest-cli trên Ubuntu (và các phân phối Linux khác)

Việc cài đặt speedtest-cli trên Ubuntu (và các bản phân phối dựa trên Debian khác) không thể dễ dàng hơn. Chỉ cần chạy một lệnh:

sudo apt install speedtest-cli

Lệnh có thể hơi khác trên các bản phân phối Linux khác, vì vậy hãy kiểm tra trình quản lý gói của bản phân phối của bạn và tìm một gói có tên là speedtest-cli.

Cài đặt speedtest-cli trên macOS bằng Homebrew

LIÊN QUAN: Cách cài đặt các gói với Homebrew cho OS X

Cách đơn giản nhất để cài đặt speedtest-cli trên máy Mac là sử dụng Homebrew, trình quản lý gói mã nguồn mở dành cho Mac. Hãy xem hướng dẫn cài đặt Homebrew của chúng tôi nếu bạn chưa thiết lập nó (nếu bạn sử dụng dòng lệnh nhiều, bạn hoàn toàn nên cài đặt Homebrew).

Khi Homebrew được thiết lập, bạn có thể cài đặt speedtest-cli bằng một lệnh đơn giản:

brew install speedtest_cli

Lưu ý dấu gạch dưới trong tên gói: vì một số lý do, tên trong Homebrew khác với trình quản lý gói Linux.

Cài đặt speedtest-cli trên Windows

LIÊN QUAN: Cách cài đặt Python trên Windows

Điều này hơi phức tạp hơn một chút, nhưng hoàn toàn có thể làm được. Trước tiên, bạn sẽ phải cài đặt Python trên Windows, về cơ bản có nghĩa là tải xuống đúng trình cài đặt và đảm bảo rằng pythonpip đều được thêm vào PATH hệ thống của bạn.

Khi bạn đã hoàn thành việc đó, việc cài đặt speedtest-cli chỉ cần chạy một lệnh:

pip install speedtest-cli

Bây giờ bạn có thể sử dụng speedtest-cli trên Windows. Lưu ý rằng bạn có thể sử dụng pip để cài đặt speedtest-cli trên các hệ thống Linux và macOS, nhưng đơn giản hơn là sử dụng trình quản lý gói toàn hệ thống để đảm bảo tính nhất quán.

Tham khảo (HowToGeek)