Việc tìm ra bao nhiêu trang trong tài liệu Word thực sự dễ dàng khi tài liệu đang mở. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có nhiều tài liệu trong một thư mục mà bạn muốn tìm số trang? Điều này có thể dễ dàng thực hiện trong Windows.

Vì điều này được thực hiện trong Windows, hãy đóng tất cả các tệp Word đang mở. Mở cửa sổ File Explorer (Windows 8 và 10) hoặc cửa sổ Windows Explorer (Windows 7). Nếu bạn đang sử dụng Windows 8 hoặc 10, hãy nhấp vào tab “Xem” trên ruy-băng.

LƯU Ý: Tab “Xem” khả dụng cho dù dải băng hiển thị hay bị ẩn.

Trong phần “Bố cục” của tab “Xem”, hãy nhấp vào “Chi tiết”.

LƯU Ý: Nếu bạn đang sử dụng Windows 7, hãy nhấp vào nút mũi tên xuống “Tùy chọn khác” (ngay bên cạnh nút “Thay đổi chế độ xem của bạn”) và chọn “Chi tiết” từ menu bật lên.

Bấm chuột phải vào thanh tiêu đề trong ngăn danh sách tệp. Một menu bật lên hiển thị thông tin danh sách có thể được hiển thị trong các cột trên cửa sổ Explorer và hai tùy chọn cho phép bạn định kích thước các cột để phù hợp với nội dung trong đó. Chọn “Thêm” từ menu bật lên.

Trên hộp thoại “Chọn chi tiết”, tìm “Trang” trong danh sách “Chi tiết” và chọn hộp kiểm bên cạnh “Trang” để có dấu kiểm trong hộp. Nhấp vào “OK”.

Cột “Trang” được thêm vào phía ngoài cùng bên phải của các cột hiện tại. Số trang trong mỗi tài liệu sẽ hiển thị.

LƯU Ý: Nếu có bất kỳ tệp nào, chẳng hạn như tệp văn bản hoặc tệp đồ họa, không có số lượng trang, cột “Trang” sẽ trống cho các tệp đó.

Việc bật cột “Trang” chỉ ảnh hưởng đến thư mục hiện tại. Nếu bạn đang sử dụng Windows 8 hoặc 10 và bạn muốn cột “Trang” có sẵn cho bất kỳ thư mục nào khác mà bạn mở, hãy nhấp lại vào tab “Xem” và nhấp vào phần dưới cùng của nút “Tùy chọn”. Chọn “Thay đổi thư mục và tùy chọn tìm kiếm” từ menu thả xuống.

LƯU Ý: Nếu bạn đang sử dụng Windows 7, hãy nhấp vào nút “Sắp xếp” trên thanh công cụ và chọn “Tùy chọn thư mục và tìm kiếm” từ menu thả xuống.

Trên hộp thoại “Tùy chọn thư mục”, nhấp vào tab “Xem”.

Trong phần “Chế độ xem thư mục”, hãy nhấp vào “Áp dụng cho thư mục”.

Một hộp thoại hiển thị hỏi bạn có muốn thay đổi tất cả các thư mục để phù hợp với cài đặt chế độ xem của thư mục hiện tại hay không. Nhấp vào “Có”.

Nhấp vào “OK” để đóng hộp thoại “Tùy chọn thư mục”.

LƯU Ý: Nếu bạn không thấy số trang cho tệp của mình sau khi bạn kích hoạt cột “Trang”, bạn có thể cần phải đóng và mở lại cửa sổ Explorer.

Tham khảo (HowToGeek)