Khi bạn nhập vào Word, các đoạn văn sẽ trôi chảy từ trang này sang trang tiếp theo và các dấu ngắt trang sẽ tự động được chèn khi cần thiết. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giữ một đoạn văn nào đó lại với nhau và không chia đoạn giữa hai trang thì sao? Có một cách khắc phục đơn giản cho điều này.

Tại sao không chỉ chèn ngắt trang thủ công trước đoạn văn? Khi bạn chỉnh sửa tài liệu, các vị trí ngắt trang khác sẽ thay đổi và việc ngắt trang thủ công đó có thể gây ra một số phân trang lạ. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng cài đặt “Giữ các dòng cùng nhau”, giữ nguyên tất cả các ngắt trang của bạn và bất kỳ đoạn văn nào bạn không muốn tách giữa hai trang sẽ được giữ lại với nhau trên một trang.

Ví dụ, đoạn văn trong hình dưới đây được tách ra, hai dòng cuối cùng được chuyển sang trang tiếp theo. Chúng tôi sẽ buộc toàn bộ đoạn văn này ở lại với nhau và chuyển sang trang tiếp theo.

Để giữ các dòng của đoạn văn gần nhau, hãy đặt con trỏ vào đoạn văn và nhấp vào nút hộp thoại “Cài đặt đoạn văn” ở góc dưới bên phải của phần Đoạn văn trên tab Trang đầu.

Trên hộp thoại Đoạn văn, hãy nhấp vào tab “Ngắt dòng và ngắt trang” rồi chọn hộp “Giữ các dòng lại với nhau” trong phần Phân trang. Nhấp vào “OK”.

Toàn bộ đoạn văn chuyển sang trang tiếp theo.

Cài đặt này chỉ áp dụng cho đoạn văn được chọn hiện tại (cho dù đoạn văn được đánh dấu hay bạn vừa đặt con trỏ vào đó). Vì vậy, bạn phải áp dụng cài đặt này riêng cho từng đoạn mà bạn muốn giữ lại với nhau.

Tham khảo (HowToGeek)