Theo mặc định, iMessage sẽ gửi lại biên nhận đã đọc cho người gửi để họ có thể biết khi nào bạn đã đọc tin nhắn của họ. Bạn có thể tắt hoàn toàn tính năng này, nhưng nếu bạn muốn gửi xác nhận đã đọc cho một số người mà không phải những người khác thì sao?

LIÊN QUAN: Cách ngăn mọi người biết bạn đã đọc iMessage của họ

Trong iOS 10, giờ đây bạn có thể tắt xác nhận đã đọc trong từng cuộc trò chuyện riêng biệt. Nói rằng bạn không muốn mẹ chồng biết khi bạn đã đọc tin nhắn của bà. Bạn có thể tắt xác nhận đã đọc trong cuộc trò chuyện với cô ấy, nhưng vẫn bật cài đặt chính cho những người khác.

Tùy chọn Gửi biên nhận đã đọc trong mỗi cuộc trò chuyện sẽ ghi đè tùy chọn Gửi biên nhận đã đọc cho Tin nhắn trong cài đặt chính của iPhone. Vì vậy, để tắt tùy chọn Gửi biên nhận đã đọc cho một số người nhất định, nhưng vẫn bật tùy chọn này cho những người khác, trước tiên hãy đảm bảo tùy chọn Gửi biên nhận đã đọc được bật trong cài đặt iPhone của bạn.

Sau đó, để tắt xác nhận đã đọc cho một người cụ thể, hãy mở cuộc trò chuyện trong Tin nhắn với người đó. Nhấn vào biểu tượng “i” ở góc trên bên phải của màn hình.

Nút trượt Gửi biên nhận đã đọc có màu xanh lục khi bật. Nhấn vào nút trượt để tắt tùy chọn.

Nhấn vào “Xong” ở góc trên bên phải của màn hình.

Bây giờ bạn có thể chơi khăm với việc mẹ chồng (hoặc bất kỳ ai khác) nói rằng bạn chưa bao giờ nhận được tin nhắn của bà, nếu bạn không muốn trả lời ngay lập tức.

Tham khảo (HowToGeek)