Thực sự khó chịu khi ai đó gửi cho bạn một Snap và khi bạn xem nó, bạn bị phân tâm, nhìn đi chỗ khác và bỏ lỡ tin nhắn. Điều này xảy ra với tôi thường xuyên hơn tôi muốn thừa nhận. Tin tốt là bạn có thể phát lại mọi Snap bạn nhận được chính xác một lần.

Bạn chỉ có thể phát lại chúng ngay lập tức. Ngay sau khi bạn rời khỏi Snapchat, mở Snap khác hoặc làm bất kỳ điều gì khác trong ứng dụng, bạn sẽ mất cơ hội gặp lại họ. Đây là cách thực hiện.

Sau khi bạn xem một Snap, nó sẽ giống như sau:

Nhấn và giữ vào nó và nó sẽ tải lại. Nếu bạn bè của bạn đã gửi cho bạn nhiều Snap, bạn sẽ có thể xem tất cả.

Sau khi bạn phát lại Snap, biểu tượng sẽ thay đổi một lần nữa. Bạn của bạn cũng sẽ được thông báo rằng bạn đã phát lại nó.

Tham khảo (HowToGeek)