Theo mặc định, các thiết bị iOS ghi nhớ các mạng Wi-Fi mà bạn đã tham gia trước đây và sẽ cố gắng tự động kết nối lại trong tương lai. Tính năng này khá tiện dụng trong hầu hết thời gian, nhưng đôi khi có thể gây phiền toái. May mắn thay, rất dễ để iOS quên các mạng Wi-Fi cụ thể.

Nhiều người trong chúng ta sống và làm việc ở những nơi chỉ có một mạng Wi-Fi mà bạn thực sự sử dụng. Và nếu bạn không bao giờ tham gia bất kỳ mạng nào khác trong số các mạng có sẵn ở một vị trí, thì việc thiết bị iOS của bạn quên mạng sẽ không có ích cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đã từng kết nối với Wi-Fi của hàng xóm hoặc sử dụng mạng dự phòng tại nơi làm việc (hoặc thậm chí nếu bạn có nhiều mạng trong một ngôi nhà lớn), có thể bạn đã tự động kết nối với mạng sai.

LIÊN QUAN: Cách thay đổi tên và mật khẩu mạng Wi-Fi của bạn

Khi nhiều mạng Wi-Fi khả dụng ở một vị trí, iOS có xu hướng sử dụng bất kỳ tên SSID của mạng nào trước tiên theo thứ tự bảng chữ cái – ngay cả khi tín hiệu mạng đó yếu hơn. (Vì vậy, mẹo bổ sung: Nếu bạn có quyền truy cập quản trị vào một trong những mạng đó, bạn nên đổi tên mạng đó sao cho nó xuất hiện đầu tiên theo thứ tự bảng chữ cái.) Nếu thay vào đó, bạn muốn iOS quên các mạng khác đó, đây là cách thực hiện.

Trong ứng dụng Cài đặt, hãy nhấn vào Wi-Fi để xem các mạng khả dụng.

Trong danh sách các mạng, hãy tìm mạng mà bạn muốn iOS bỏ qua rồi nhấn vào nút Thông tin ở bên phải.

Nhấn vào “Quên mạng này”.

Trong hộp xác nhận, chạm vào Quên.

Và đó là tất cả những gì bạn phải làm. Khi bạn cài đặt iOS quên mạng Wi-Fi, iOS sẽ không tự động tham gia mạng đó nữa. Tuy nhiên, mạng vẫn sẽ hiển thị trong danh sách của bạn. Bạn có thể nhấn vào nó bất kỳ lúc nào để tham gia lại mạng, mặc dù bạn sẽ phải cung cấp lại mật khẩu nếu đó là một mạng được bảo mật. Chỉ cần lưu ý rằng sau khi bạn tham gia lại mạng, iOS sẽ bắt đầu tự động tham gia lại mạng đó và bạn sẽ phải quên lại mạng đó để ngăn chặn điều đó.

Tham khảo (HowToGeek)