Tạo và xóa danh sách được đánh số trong Word thật dễ dàng bằng cách sử dụng lệnh “Đánh số” trên ruy-băng. Tuy nhiên, nếu bạn thích sử dụng bàn phím, có một cách để tạo nhanh danh sách được đánh số bằng cách sử dụng phím tắt.

Chúng tôi sẽ thêm một phím tắt vào lệnh để tạo danh sách được đánh số. Để làm như vậy, hãy nhấp chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trên ruy-băng và chọn “Tùy chỉnh ruy-băng” từ menu bật lên.

Màn hình “Tùy chỉnh ruy-băng và phím tắt” hiển thị trên hộp thoại “Tùy chọn Word”.

Trên hộp thoại “Tùy chỉnh bàn phím”, chọn “Tất cả lệnh” trong danh sách “Danh mục”.

Cuộn xuống trong danh sách “Lệnh” và chọn “FormatNumberDefault”.

Đặt con trỏ vào hộp soạn thảo “Nhấn phím tắt mới” và nhấn tổ hợp phím tắt bạn muốn sử dụng để tạo danh sách được đánh số. Chúng tôi đã sử dụng “Alt + N” vì nó không được gán cho bất kỳ thứ gì khác trong Word. Nhấp vào “Chỉ định”.

Phím tắt mới được thêm vào danh sách “Các phím hiện tại”.

Nếu bạn đã thực hiện các thay đổi khác trên hộp thoại “Tùy chọn Word” (không phải hộp thoại phụ), hãy nhấp vào “OK” để chấp nhận các thay đổi của bạn và đóng hộp thoại. Nếu không, hãy nhấp vào “Hủy bỏ”.

Để xóa số khỏi mục danh sách được đánh số, chỉ cần nhấn lại phím tắt. Số và thụt lề đoạn văn bị loại bỏ. Bạn cũng có thể nhấn “Ctrl + Q” để xóa đánh số đoạn văn, nhưng thao tác này sẽ khiến đoạn văn bị thụt lề.

Word cũng có thể tự động tạo danh sách được đánh số, tuy nhiên bạn có thể tắt tính năng này.

Tham khảo (HowToGeek)