Echo Show cho phép mọi người bắt đầu phát video YouTube trên màn hình nhỏ của nó. Nếu bạn có con nhỏ trong nhà, bạn có thể không muốn chúng xem mọi điều bạn có thể tìm thấy trên YouTube. Để khắc phục điều này, Echo Show đi kèm với Chế độ hạn chế của YouTube được bật sẵn để lọc nội dung người lớn. Đây là cách để tắt nó đi.

Để tắt Chế độ hạn chế của YouTube, hãy vuốt xuống từ đầu màn hình và nhấn vào Cài đặt.

Cuộn xuống và nhấn vào Hạn chế quyền truy cập.

Ở cuối danh sách, nhấn vào YouTube.

Nhấn vào nút chuyển đổi Chế độ hạn chế của YouTube. Bạn sẽ phải nhập mật khẩu của mình để tắt chuyển đổi. Nhấn vào Nhập mật khẩu và sử dụng bàn phím ảo để nhập mật khẩu của bạn.

Sau khi hoàn tất, bạn đã sẵn sàng! Giờ đây, khi bạn tìm kiếm video trên YouTube, bạn sẽ nhận được tất cả nội dung người lớn hấp dẫn mà bạn có thể tìm thấy. Tất nhiên, trong nguyên tắc nội dung của YouTube.

Tham khảo (HowToGeek)