Nghe Siri trên Apple iPhone 7.
Wachiwit / Shutterstock.com

Bản nâng cấp iOS 13.2 mới của Apple dành cho iPhone và iPad cung cấp các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư được cải thiện cho Siri. Giờ đây, bạn có thể chọn xem bạn có muốn mọi người nghe các đoạn trích tương tác với Siri của bạn hay không. Bạn cũng có thể xóa mọi bản ghi hiện có khỏi máy chủ của Apple.

IPhone hoặc iPad của bạn sẽ nhắc bạn về điều này sau khi nâng cấp. Bạn sẽ thấy màn hình “Cải thiện Siri & Đọc chính tả”. Nếu bạn chọn “Chia sẻ bản ghi âm”, thiết bị của bạn sẽ chia sẻ bản ghi âm của bạn với Apple và con người có thể nghe chúng để giúp cải thiện Siri.

Cách tắt Bộ sưu tập Lịch sử Siri

Để tìm các tùy chọn này, hãy chuyển đến Cài đặt> Bảo mật> Phân tích & Cải tiến. Bạn sẽ tìm thấy tùy chọn Phân tích & Cải tiến ở cuối màn hình Bảo mật.

Mở các tùy chọn phân tích trên iPhone.

Đảm bảo tùy chọn “Cải thiện Siri & Đọc chính tả” ở đây được tắt. Nếu tính năng này được bật, iPhone hoặc iPad của bạn sẽ chia sẻ các đoạn giọng nói của bạn với Apple.

Khi tùy chọn này bị tắt, Apple sẽ không lưu trữ hoặc xem xét âm thanh của các tương tác trong tương lai từ thiết bị này. Để xóa âm thanh của các tương tác cũ hơn khỏi máy chủ của Apple, bạn cũng sẽ phải sử dụng tùy chọn bên dưới.

Nếu bạn có nhiều thiết bị — ví dụ: iPhone và iPad — thì việc tắt Cải thiện Siri & Đọc chính tả trên một thiết bị sẽ không tắt trên thiết bị kia. Bạn sẽ phải chuyển đổi tùy chọn này một cách riêng biệt trên từng thiết bị bạn sử dụng.

Tắt tính năng thu thập lịch sử Siri trên iPhone.

Cách xóa lịch sử Siri của bạn

Để xóa lịch sử khỏi máy chủ của Apple, hãy đi tới Cài đặt> Siri & Tìm kiếm> Siri & Lịch sử chính tả.

Mở Siri & Lịch sử chính tả trong ứng dụng Cài đặt của iPhone.

Nhấn vào “Xóa lịch sử chính tả và Siri” để xóa tất cả các tương tác Siri được lưu trữ khỏi máy chủ của Apple.

Giả sử bạn đã tắt tính năng thu thập lịch sử và xóa lịch sử, Apple sẽ không lưu trữ hoặc nghe Siri và lịch sử đọc chính tả của bạn.

Xóa lịch sử Siri & Đọc chính tả khỏi máy chủ của Apple.

Như các tùy chọn giải thích, điều này cũng xóa các tương tác với tính năng đọc chính tả của bàn phím iPhone và ngăn đại diện của Apple nghe chúng.

Tham khảo (HowToGeek)