Với Nest Secure, bạn có một khoảng thời gian nhất định từ khi trang bị hệ thống đến khi ra khỏi nhà, hoặc giữa lúc vào nhà và ngắt hệ thống. Đây là cách tùy chỉnh cửa sổ thời gian đó.

LIÊN QUAN: Cách cài đặt và thiết lập hệ thống bảo mật Nest Secure

Theo mặc định, cửa sổ này được đặt thành một phút cho cả khi thoát và khi vào. Bạn có thể thay đổi các cài đặt này riêng lẻ để ngắn nhất là 30 giây hoặc dài nhất là năm phút.

Bắt đầu bằng cách mở ứng dụng Nest trên điện thoại của bạn và nhấn vào nút “Cài đặt” (biểu tượng bánh răng) ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

Nhấn vào tùy chọn “Bảo mật” ở cuối danh sách.

Trên trang “Bảo mật”, hãy nhấn vào cài đặt “Tùy chọn báo thức”.

Trong phần “Đếm ngược báo thức”, bạn có thể thay đổi hai cài đặt: “Khi về nhà” và “Khi rời khỏi”. Trước đây là để đặt thời gian trễ báo thức khi bạn về nhà. Vì vậy, khi bạn mở cửa, bạn có một phút để ngắt hệ thống, nếu không, chuông báo động sẽ kêu. Cài đặt thứ hai là để đặt thời gian trễ báo thức khi bạn rời đi. Vì vậy, sau khi bạn trang bị hệ thống của mình, bạn có một phút để rời khỏi và đóng tất cả các cửa trước khi hệ thống thực sự tự hoạt động. Nhấn vào một trong các cài đặt để thay đổi độ trễ.

Bạn có năm tùy chọn để lựa chọn: 30 giây, 45 giây, một phút, ba phút và năm phút. Chọn một trong những phù hợp nhất cho bạn. Tuy nhiên, “Khi rời khỏi” không có tùy chọn 45 giây vì một số lý do, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó.

Sau khi bạn chọn thời gian mới, nó sẽ tự động lưu cài đặt mới và bạn có thể thoát khỏi ứng dụng. Từ đó, Nest Secure sử dụng thời gian trễ báo thức mới về sau.

Tham khảo (HowToGeek)