Có thể đôi khi bạn muốn thay đổi hướng của văn bản trong Word. Điều này có thể dễ dàng thực hiện bằng cách sử dụng các hộp văn bản hoặc hình dạng hoặc sử dụng các ô trong bảng. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cả hai phương pháp để thay đổi hướng của văn bản.

Thay đổi hướng của văn bản trong hộp văn bản hoặc hình dạng

Để thay đổi hướng của văn bản bằng cách sử dụng hộp văn bản hoặc hình dạng, hãy chèn hộp văn bản bằng công cụ Hộp văn bản trong phần Văn bản của tab Chèn hoặc một hình dạng bằng công cụ Hình dạng trong phần Minh họa của tab Chèn. Nhập văn bản vào hộp văn bản hoặc hình dạng. Đảm bảo rằng hộp văn bản hoặc hình dạng được chọn và nhấp vào tab Định dạng trong Công cụ Vẽ.

Trong phần Văn bản của tab Định dạng, bấm Hướng Văn bản và chọn một tùy chọn để xoay văn bản. Các ký hiệu bên cạnh các tùy chọn cho bạn biết văn bản sẽ hiển thị như thế nào sau khi áp dụng mỗi tùy chọn.

Văn bản được xoay và hộp văn bản được định hình lại cho phù hợp.

Bạn cũng có thể chọn Tùy chọn Hướng Văn bản từ menu thả xuống Hướng Văn bản để xoay văn bản.

Chọn một Hướng trên hộp thoại Hướng Văn bản. Xem trước hiển thị ở phía bên phải của hộp thoại. Bấm OK để chấp nhận lựa chọn của bạn.

Thay đổi hướng của văn bản trong ô bảng

Bạn cũng có thể thay đổi hướng của văn bản trong một hoặc nhiều ô bảng. Để làm như vậy, hãy chọn các ô mà bạn muốn thay đổi hướng văn bản và nhấp vào tab Bố cục trong Công cụ Bảng.

Bấm Hướng Văn bản trong phần Căn chỉnh của tab Bố cục.

Mỗi lần bạn nhấp vào Hướng văn bản, một hướng khác sẽ được áp dụng. Tiếp tục nhấp vào nút cho đến khi hướng mong muốn được áp dụng.

Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào văn bản đã chọn trong các ô của bảng và chọn Hướng Văn bản từ menu bật lên để thay đổi hướng văn bản trong bảng.

Tham khảo (HowToGeek)