Logo Microsoft Outlook.

Thanh Trạng thái ở cuối máy khách Outlook chứa rất nhiều thông tin. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng menu ngữ cảnh đơn giản để tùy chỉnh nó, đồng thời thêm hoặc xóa các giá trị và phím tắt khác nhau. Đây là cách cấu hình nó.

Thanh trạng thái thường là một phần chưa được mở khóa, bị bỏ qua của một ứng dụng phần mềm. Điều này thật đáng tiếc vì chúng thường là phần duy nhất của ứng dụng luôn hiển thị. Đây là điều khiến chúng trở thành nơi lý tưởng cho thông tin và lối tắt.

Máy khách Outlook hiển thị cả thông tin và lối tắt trên thanh trạng thái. Bạn cũng có thể chọn những gì được hiển thị ở đó. Theo mặc định, số lượng thư đã đọc và chưa đọc, thông tin về kết nối máy chủ thư, chuyển đổi ngăn đọc và thông tin thu phóng đều xuất hiện trên thanh trạng thái.

Thanh trạng thái Outlook mặc định.

Để tùy chỉnh thanh trạng thái, hãy nhấp chuột phải vào nó để mở menu “Tùy chỉnh thanh trạng thái”.

Menu "Tùy chỉnh thanh trạng thái".

Menu này rất dễ sử dụng; nhấp vào bất kỳ mục nào trong đó để chuyển đổi giữa hiển thị (có dấu kiểm) và ẩn (không có dấu kiểm). Các tùy chọn như sau:

 • “Thông tin hạn ngạch”: Dung lượng hiện có trong hộp thư của bạn. Điều này sẽ chỉ hiển thị thông tin cho một tài khoản email Microsoft. Outlook không thể xác định kích thước hộp thư cho tài khoản email không phải của Microsoft (như Gmail).
 • “Bộ lọc”: Liệu bộ lọc có được áp dụng trong chế độ xem hiện tại hay không.
 • “Các mục trong Chế độ xem”: Tổng số mục trong chế độ xem hiện tại của thư mục.
 • “Các mục tiêu đề trong chế độ xem”: Tổng số mục tiêu đề trong chế độ xem hiện tại của thư mục. Các mục tiêu đề ngày nay rất hiếm. Khi ổ đĩa cứng nhỏ hơn, người ta thường giới hạn Outlook chỉ tải xuống các tiêu đề email. Sau đó người này có thể quyết định xem cô ấy có muốn tải toàn bộ email theo cách thủ công hay không.
 • “Các mục chưa đọc trong chế độ xem”: Số lượng các mục chưa đọc trong chế độ xem hiện tại của thư mục. Điều này chủ yếu hữu ích trong Hộp thư đến.
 • “Các mục không nhìn thấy trong chế độ xem”: Thông thường giá trị này sẽ bằng không. Tuy nhiên, nếu bạn đang xem hộp thư dùng chung, bạn có thể thấy một hình ở đây. Các mục không nhìn thấy là những email mà người khác đã đánh dấu là riêng tư.
 • “Lời nhắc”: Bất kỳ mục nào có lời nhắc chưa được báo lại hoặc loại bỏ.
 • “Thông báo nhóm”: Số lượng thông báo từ một nhóm Office 365. Điều này chỉ được sử dụng nếu bạn là thành viên của nhóm Office 365 (O365), nhóm này chủ yếu được sử dụng trong các tổ chức.
 • “Xem lối tắt”: Hai nút cho phép bạn chuyển đổi giữa hiển thị và không hiển thị ngăn “Việc cần làm” được ghim. Điều này đặc biệt hữu ích trên các màn hình nhỏ hơn khi bạn muốn có thêm một chút không gian màn hình trong khi đọc email của mình.
 • “Thu phóng Thanh trượt ”: Bạn có thể tăng hoặc giảm mức độ phóng to của email bạn đang đọc.
 • “Thu phóng”: Tỷ lệ thu phóng hiện tại thực tế (tiêu chuẩn là 100 phần trăm).

Bạn có thể bật và tắt bao nhiêu tùy chọn này tùy thích. Mọi tùy chọn, từ “Bộ lọc” đến “Thông báo nhóm”, đều áp dụng cho thư mục bạn đang xem. “View Shortcuts”, “Zoom Slider” và “Zoom” áp dụng cho toàn bộ Outlook.

Một “gotcha!” điều đáng biết: Nếu bộ lọc được áp dụng cho chế độ xem hiện tại, thì “Các mục trong Chế độ xem” và “Các Mục chưa đọc trong Chế độ xem” có thể không hiển thị. Điều này là do bộ lọc ẩn một số email. Điều này đặc biệt phổ biến nếu bạn đang sử dụng giao thức IMAP để truy cập email của mình vì giao thức này thường sử dụng bộ lọc “Ẩn các Email đã Xóa”. Để hiển thị các giá trị “Mục đang xem” và “Mục chưa đọc trong chế độ xem”, bạn có thể thay đổi chế độ xem để xóa bộ lọc.

Tham khảo (HowToGeek)