Phiên bản Office mới hoàn chỉnh với tích hợp SkyDrive, nhưng đáng buồn là SkyDrive lại là vị trí lưu mặc định. Dưới đây là cách đặt ứng dụng Office của bạn lưu tài liệu vào PC của bạn theo mặc định thay vì SkyDrive.

Cách thay đổi vị trí lưu mặc định cho Office 2013

Mở bất kỳ chương trình văn phòng nào và nhấp vào mục menu Tệp.

Sau đó nhấp vào Tùy chọn.

Bây giờ, hãy vào cài đặt Lưu.

Ở phía bên tay phải, bạn sẽ thấy một hộp kiểm có nhãn “Lưu vào máy tính theo mặc định”, hãy chọn hộp kiểm đó và sau đó nhấp vào OK.

Đó là tất cả, bây giờ khi bạn lưu tài liệu, nó sẽ mặc định là PC của bạn.

Tham khảo (HowToGeek)