Khi bạn cài đặt Word lần đầu tiên, vị trí mặc định để lưu tệp là OneDrive. Nếu bạn muốn lưu tài liệu trên máy tính của mình, bạn có thể dễ dàng thay đổi điều đó, mặc dù Word cũng đặt một thư mục mặc định trên máy tính của bạn để lưu tệp, thường là “Tài liệu của tôi”.

Để thay đổi vị trí lưu tệp mặc định, hãy nhấp vào tab “Tệp”.

Trên màn hình hậu trường, nhấp vào “Tùy chọn” trong danh sách các mục ở bên trái.

Trên hộp thoại “Tùy chọn Word”, nhấp vào “Lưu” trong danh sách các mục ở bên trái.

Để chọn lưu tệp vào máy tính của bạn theo mặc định thay vì OneDrive, hãy bấm vào hộp kiểm “Lưu vào máy tính theo mặc định” để có một dấu kiểm trong hộp.

Để thay đổi vị trí tệp cục bộ mặc định mà tệp sẽ được lưu, hãy nhấp vào “Duyệt qua” ở bên phải của hộp chỉnh sửa “Vị trí tệp cục bộ mặc định”.

Trên hộp thoại “Sửa đổi vị trí”, điều hướng đến vị trí tệp cục bộ mặc định mong muốn của bạn và nhấp vào “OK”.

Đường dẫn đến vị trí tệp cục bộ mong muốn của bạn được nhập vào hộp chỉnh sửa “Vị trí tệp cục bộ mặc định”. Nhấp vào “OK” để chấp nhận thay đổi và đóng hộp thoại “Word Options”.

Để thay đổi này có hiệu lực, hãy thoát và khởi động lại Word. Các cài đặt này cũng có sẵn trong Excel và PowerPoint.

Tham khảo (HowToGeek)