Microsoft vừa phát hành phiên bản mới của Outlook dành cho Mac, mặc dù phiên bản này chỉ dành cho khách hàng Office 365. Vì điều đầu tiên mà hầu hết những người sành sỏi sẽ muốn làm là thêm tài khoản Gmail của họ, đây là hướng dẫn nhanh về cách thực hiện điều đó.

Sau khi khởi chạy Outlook Mới cho Mac lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập bằng tài khoản Office 365 để xác thực giấy phép của mình. Tuy nhiên, sau khi làm điều đó, bạn sẽ thấy một Cửa sổ Outlook trống.

Sử dụng tab Công cụ, nhấp vào Tài khoản.

Và sau đó nhấp vào Email khác.

Nhập chi tiết Gmail của bạn tại đây. Nếu bạn đang sử dụng xác thực hai yếu tố, bạn sẽ cần thiết lập mật khẩu dành riêng cho ứng dụng.

Tuy nhiên, nếu bạn có tài khoản Gmail không kết thúc bằng @gmail, bạn sẽ cần phải nhập tất cả các chi tiết theo cách thủ công.

  • Tên tài khoản: địa chỉ email đầy đủ của bạn
  • Máy chủ đến: imap.gmail.com
  • Cổng máy chủ đến: (chọn tùy chọn “Sử dụng SSL để kết nối”) – 993
  • Máy chủ thư đi: smtp.gmail.com
  • Máy chủ thư đi: Ghi đè cổng mặc định, sử dụng 465
  • Máy chủ thư đi: Chọn hộp Sử dụng SSL để kết nối.

Để có xu hướng trực quan hơn, hãy làm cho nó trông như thế này:

Bạn cũng sẽ cần nhấp vào nút “Tùy chọn khác” nhỏ ở dưới cùng và thay đổi Xác thực thành “Sử dụng thông tin máy chủ đến”.

Tại thời điểm này, bạn sẽ có quyền truy cập email trong Outlook cho Mac. Tuy nhiên, những gì bạn sẽ không có là Lịch hoặc Danh bạ. Tại thời điểm này, dường như không có cách nào để thêm một trong hai nguyên bản.

Tham khảo (HowToGeek)