Máy in nổi tiếng là thường xuyên bị lỗi. Khởi động lại nhanh máy in hoặc máy tính thường khắc phục được hầu hết các sự cố gián đoạn, nhưng đôi khi tốt nhất bạn nên đặt lại cài đặt in của mình và cài đặt lại máy in hoàn toàn. Hãy coi đây là bước khắc phục sự cố cuối cùng; tốt nhất bạn nên thử các tùy chọn khác trước. Bạn có thể đọc hướng dẫn khắc phục sự cố in trên macOS của chúng tôi để biết một số giải pháp tiềm năng khác.

Đặt lại hệ thống in

Tìm kiếm “Máy in” trong Spotlight hoặc mở cài đặt “Máy in & Máy quét” từ Tùy chọn Hệ thống.

Cửa sổ Printers & Scanners hiển thị danh sách tất cả các máy in được kết nối. Nếu bạn nhấp chuột phải vào bất kỳ trong số chúng, bạn có thể chọn “Đặt lại Hệ thống In” từ menu ngữ cảnh.

Việc chọn lệnh này sẽ xóa tất cả các cài đặt hiện tại và xóa tất cả các máy in từ danh sách (không chỉ máy in bạn đã nhấp chuột phải). Để ngăn bạn vô tình làm điều này, bạn cần nhập mật khẩu của mình.

Vì nó xóa tất cả các máy in khỏi cài đặt, bạn sẽ phải thêm lại chúng theo cách thủ công. Đảm bảo rằng máy in của bạn đã được cắm và nhấp vào nút “+” ở cuối danh sách. Bạn có thể xem các máy in được kết nối hoặc thêm máy in không dây qua mạng.

Có một số máy in bạn không thể thêm từ hộp thoại này. Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt lại máy in, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng máy in của bạn hoặc tìm kiếm trình cài đặt trực tuyến cho kiểu máy in của bạn.

Tín dụng hình ảnh: A_stockphoto / ShutterStock

Tham khảo (HowToGeek)