Nếu bạn đang sử dụng Outlook 2013 trên màn hình nhỏ hơn, bạn có thể không muốn Thanh dẫn hướng ở cuối cửa sổ có kích thước đầy đủ. Bạn có thể dễ dàng thay đổi nó để nhỏ gọn hơn ở cuối ngăn thư mục.

Để làm cho Thanh dẫn hướng nhỏ gọn, hãy bấm vào tab Xem.

Trong phần Bố cục, nhấp vào Ngăn Thư mục và chọn Tùy chọn từ trình đơn thả xuống.

Trên hộp thoại Tùy chọn dẫn hướng, hãy chọn hộp kiểm Điều hướng thu gọn để có một dấu kiểm trong hộp. Bấm OK.

LƯU Ý: Bạn cũng có thể sử dụng hộp thoại này để thay đổi số lượng các mục hiển thị trên Thanh Điều hướng (các mục còn lại có thể nhìn thấy bằng cách nhấp vào nút… trên thanh) và để thay đổi thứ tự hiển thị các mục.

Thanh Điều hướng giảm kích thước để vừa với ngăn Thư mục và các nút được biểu thị bằng các biểu tượng thay vì văn bản.

Bạn cũng có thể truy cập hộp thoại Tùy chọn Điều hướng bằng cách nhấp vào nút… trên Thanh Điều hướng và chọn Tùy chọn Điều hướng, như được hiển thị ở trên.

Tham khảo (HowToGeek)