Bạn đã đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình trên máy tính của bạn mình và bạn không chắc mình đã đăng xuất hay chưa. Hoặc có thể bạn đang lo lắng ai đó có mật khẩu của bạn. Rất may, Facebook theo dõi nơi bạn đã đăng nhập, vì vậy bạn có thể thấy mọi thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản của mình và kết thúc bất kỳ phiên nào bạn không muốn hoạt động.

Facebook cung cấp dữ liệu về vị trí, thiết bị hoặc trình duyệt được sử dụng và ngày hoặc giờ truy cập cuối cùng cho mỗi phiên đăng nhập đang hoạt động. Nếu bạn thấy bất kỳ thiết bị hoặc vị trí lạ nào, bạn có thể kết thúc các phiên đó từ phiên hiện tại của mình.

Để biết tài khoản của bạn hiện đang đăng nhập ở đâu, hãy mở trình duyệt web, đăng nhập Facebook và truy cập trang cài đặt tài khoản Facebook. Sau đó, nhấp vào “Bảo mật” ở phía bên trái của cửa sổ trình duyệt.

Trên trang Cài đặt bảo mật, nhấp vào phần “Nơi bạn đã đăng nhập”. Có một liên kết “Chỉnh sửa”, nhưng bạn có thể nhấp vào bất kỳ phần nào của phần để xem và chỉnh sửa nó.

Phần Nơi bạn đã đăng nhập sẽ mở rộng. Tất cả các phiên đã đăng nhập của bạn được liệt kê trong tiêu đề cho từng nền tảng hoặc thiết bị, hiển thị số phiên hoạt động trên thiết bị đó. Nhấp vào tiêu đề có ít nhất một phiên hoạt động để mở rộng nó và xem chi tiết của mỗi phiên.

Hãy chú ý đến thời gian truy cập, vị trí và thiết bị của phiên. Nếu nó khớp với một phiên mà bạn biết là bạn đã khởi tạo, thì không sao cả – nhưng nếu bạn thấy một phiên từ iPad và bạn không sở hữu iPad, bạn biết có điều gì đó khó hiểu (và bạn có thể muốn đổi mật khẩu của mình)

Để đăng xuất khỏi một phiên, hãy nhấp vào “Kết thúc hoạt động”.

Nếu chỉ có một phiên hoạt động dưới tiêu đề đó, phần này sẽ tự động đóng lại. Mở từng tiêu đề và xem liệu có bất kỳ phiên hoạt động nào khác mà bạn muốn kết thúc hay không. Nếu bạn muốn kết thúc tất cả các phiên, hãy nhấp vào “Kết thúc tất cả hoạt động” ở đầu phần Nơi bạn đã đăng nhập.

Khi bạn kết thúc các phiên Facebook đang hoạt động, hãy nhấp vào “Đóng” ở cuối phần để đóng.

Bây giờ bạn thấy việc kiểm tra các phiên hoạt động trên Facebook của mình dễ dàng như thế nào, bạn có thể theo dõi tài khoản của mình, đảm bảo rằng bạn không đăng nhập vào nơi bạn không muốn.

Nếu bạn lo lắng về quyền riêng tư của Facebook và những gì được đăng trên dòng thời gian của mình, bạn có thể đặt tất cả các bài đăng trên Facebook trước đây của mình ở chế độ riêng tư, chặn mọi người đăng trên dòng thời gian Facebook của bạn mà không hủy kết bạn với họ, xem xét và phê duyệt những gì xuất hiện trên dòng thời gian Facebook của bạn, hiển thị hoặc ẩn Bài đăng trên Facebook cho một số người nhất định, và thậm chí chia tay Facebook vĩnh viễn.

Tín dụng hình ảnh: Samsonovs / Bigstock

Tham khảo (HowToGeek)