Có vẻ như bạn quên đăng xuất Gmail trên máy tính của bạn mình? Google giúp bạn dễ dàng xem tất cả các thiết bị — máy tính xách tay, điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị khác — đã đăng nhập vào tài khoản Google của bạn. Bạn có thể xem cả danh sách địa chỉ IP đã truy cập nó và danh sách các thiết bị đã tích cực sử dụng tài khoản của bạn trong 28 ngày qua.

Đây không nhất thiết là danh sách hoàn chỉnh. Google chỉ hiển thị các thiết bị gần đây đã truy cập vào tài khoản của bạn, không phải mọi thiết bị có thể có quyền truy cập. Nó cũng không hiển thị các thiết bị đã truy cập vào tài khoản của bạn thông qua các ứng dụng được kết nối.

Xem các thiết bị gần đây đã truy cập vào tài khoản của bạn

LIÊN QUAN: Bảo mật tài khoản trực tuyến của bạn bằng cách xóa quyền truy cập ứng dụng của bên thứ ba

Google cung cấp trang Thiết bị được sử dụng gần đây cho bạn biết nơi các thiết bị cụ thể đã truy cập vào tài khoản của bạn. Trang này có sẵn từ phần Đăng nhập & tài khoản Bảo mật trong trang cài đặt tài khoản Google của bạn.

Bạn sẽ thấy danh sách các thiết bị được sử dụng gần đây cùng với vị trí của chúng — được liên kết với địa chỉ IP — và thời điểm chúng đang sử dụng tài khoản của bạn.

Nhấp vào một trong các thiết bị và bạn sẽ thấy thêm thông tin, bao gồm tên của thiết bị, trình duyệt nào đã được sử dụng trên thiết bị và vị trí gần đúng mà thiết bị đã được sử dụng.

Hy vọng rằng, tất cả những điều này đều là những thiết bị mà bạn mong đợi sẽ thấy ở đây. Nếu bạn thấy một tài khoản mà bạn không nhận ra, hãy nhấp vào nút “Bảo mật tài khoản của bạn” ở đầu trang.

Xem địa chỉ IP đã đăng nhập vào Gmail

Gmail của Google có một tính năng hoạt động tài khoản riêng biệt. Nó cho bạn biết những địa chỉ IP nào gần đây đã truy cập vào hộp thư đến Gmail của bạn.

Để truy cập tính năng này, hãy truy cập Gmail trên web và nhấp vào liên kết “Chi tiết” ở góc dưới cùng bên phải của trang.

Trang này sẽ cho bạn biết nếu bạn dường như đăng nhập vào tài khoản của mình từ nhiều vị trí cùng một lúc. Bạn sẽ thấy nó được truy cập từ loại thiết bị nào, địa chỉ IP nơi tài khoản được truy cập từ đó và thời điểm truy cập xảy ra.

Nếu bạn thấy liên kết “Hiển thị chi tiết”, bạn có thể nhấp vào liên kết đó để xem thêm thông tin về thiết bị và ứng dụng đã truy cập vào tài khoản.

Nếu bạn thấy một địa chỉ có vẻ đáng ngờ — ví dụ, một địa chỉ IP từ một quốc gia khác hoặc thậm chí chỉ một tiểu bang khác — bạn có thể muốn xem xét kỹ hơn. Đó có thể chỉ là một ứng dụng bạn đã cấp quyền truy cập Gmail hoặc có thể là ai đó khác có quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Trên thực tế, Google sẽ cảnh báo bạn về việc truy cập có vẻ đáng ngờ vào tài khoản của bạn. Tùy chọn “Hiển thị cảnh báo cho hoạt động bất thường” ở đây sẽ khiến Google hiển thị cho bạn cảnh báo nếu có vẻ như có điều gì đó không ổn.

Nếu bạn muốn đảm bảo không có ai được phép đăng nhập vào tài khoản của mình và bạn nghĩ rằng có thể có ai đó, bạn có thể muốn thay đổi mật khẩu tài khoản Google của mình. Thao tác này sẽ đóng mọi phiên đang mở và ngăn những người có mật khẩu hiện tại của bạn đăng nhập lại.

Tham khảo (HowToGeek)