Nếu bạn đã áp dụng các thay đổi định dạng khác nhau cho nội dung trong tài liệu của mình và chúng không hoạt động hoặc bạn muốn bắt đầu lại, bạn có thể dễ dàng xóa định dạng khỏi văn bản đã chọn. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một số cách để thực hiện việc này.

LƯU Ý: Trong Word, có một kiểu ghi đè được gắn vào mọi đoạn văn, vì vậy mọi thay đổi định dạng được thực hiện cho các đoạn văn mà không thay đổi kiểu được liên kết có thể không dính. Đó là khi bạn có thể nhận thấy rằng các thay đổi định dạng của bạn không hoạt động.

Để xóa định dạng khỏi nội dung, hãy chọn văn bản mà bạn muốn xóa định dạng. Để chọn tất cả văn bản trong tài liệu của bạn, hãy nhấn “Ctrl + A”. Đảm bảo rằng tab “Trang chủ” đang hoạt động. Trong phần “Kiểu”, nhấp vào nút hộp thoại “Kiểu”.

Ngăn “Kiểu” hiển thị. Nhấp vào tùy chọn “Xóa tất cả” ở đầu danh sách các kiểu.

Kiểu cho nội dung đã chọn hoàn nguyên về kiểu “Bình thường”.

Bạn cũng có thể chọn nội dung mà bạn muốn xóa định dạng và nhấp vào nút “Xóa tất cả định dạng” trong phần “Phông chữ” của tab “Trang chủ”.

Ngay cả khi bạn nhấn “Ctrl + A” để chọn tất cả nội dung trong tài liệu của mình, nội dung trong hộp văn bản, đầu trang và chân trang phải được xóa định dạng riêng biệt.

Nếu bạn không thể xóa định dạng khỏi bất kỳ nội dung nào trong tài liệu của mình, tài liệu có thể được bảo vệ khỏi các thay đổi định dạng. Trong trường hợp đó, bạn không thể xóa định dạng hoặc định dạng lại tài liệu cho đến khi xóa mật khẩu.

Tham khảo (HowToGeek)