Logo Firefox trên nền màu tím

Nếu bạn là người yêu thích Mozilla Firefox và bạn muốn xóa nhanh lịch sử duyệt web của mình, có một phím tắt đơn giản có sẵn để giúp bạn thực hiện công việc trên Windows, Mac và Linux. Đây là cách sử dụng nó.

Đầu tiên, hãy mở “Firefox”. Trong bất kỳ cửa sổ đang mở nào, hãy nhấn một trong hai tổ hợp phím tắt này tùy thuộc vào loại máy tính bạn đang sử dụng:

  • Windows hoặc Linux: Nhấn Ctrl + Shift + Delete.
  • Mac: Nhấn Command + Shift + Delete.

Sau khi nhấn phím tắt thích hợp, cửa sổ “Xóa tất cả lịch sử” sẽ xuất hiện.

Nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ cài đặt nào — chẳng hạn như “Khoảng thời gian cần xóa” hoặc các yếu tố trong lịch sử bạn muốn xóa — bạn có thể thực hiện việc này ngay bây giờ bằng cách sử dụng chuột hoặc bàn di chuột của mình.

LIÊN QUAN: Cách xóa lịch sử của bạn trong mọi trình duyệt

Trong Firefox "Xóa tất cả lịch sử" cửa sổ, chọn các tùy chọn bạn muốn.

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào “OK”.

Trong cửa sổ "Xóa tất cả lịch sử" của Firefox, nhấp vào "OK".

Lịch sử duyệt Firefox của bạn sẽ bị xóa dựa trên cài đặt bạn đã chọn.

Lần tiếp theo khi bạn mở cửa sổ “Xóa tất cả lịch sử”, cửa sổ này sẽ ghi nhớ cài đặt cuối cùng bạn đã chọn, vì vậy bạn có thể nhanh chóng xóa lịch sử chỉ bằng cách nhấn Enter — không cần chuột.

Ngoài ra, nếu bạn thấy mình thường xuyên xóa lịch sử của mình, bạn cũng có thể bật chế độ duyệt web riêng tư (hoặc thậm chí luôn bật chế độ này). Ở chế độ đó, Firefox sẽ không bao giờ nhớ lịch sử duyệt web của bạn. Chúc bạn duyệt vui vẻ!

LIÊN QUAN: Cách luôn khởi động Mozilla Firefox ở chế độ duyệt web riêng tư

Tham khảo (HowToGeek)