Cũng giống như trên máy tính để bàn của bạn, các trình duyệt trên thiết bị di động của bạn lưu lịch sử duyệt web của bạn để giúp bạn quay lại các trang web bạn đã từng truy cập dễ dàng hơn. Điều đó cũng có nghĩa là bất kỳ ai có quyền truy cập vào thiết bị của bạn cũng có thể sàng lọc lịch sử duyệt web của bạn, vì vậy có lẽ bạn nên xóa nó một lần trong một khoảng thời gian.

Chúng tôi đã chỉ cho bạn cách xóa lịch sử trên máy tính để bàn của bạn trong cả phiên bản Chrome dành cho máy tính để bàn và Android. Đây là cách thực hiện nó trong Chrome dành cho iOS.

LIÊN QUAN: Cách xóa lịch sử duyệt web của bạn trong Google Chrome

Để xóa lịch sử duyệt web của bạn trong Chrome trên iPhone hoặc iPad, hãy nhấn vào nút menu (ba chấm dọc) ở phía trên bên phải của cửa sổ Chrome.

Trên menu thả xuống, hãy nhấn vào “Cài đặt”.

Trên màn hình “Cài đặt”, hãy nhấn vào “Quyền riêng tư” trong phần “Nâng cao”.

Trên màn hình “Quyền riêng tư”, hãy nhấn vào “Xóa dữ liệu duyệt web”.

Trên màn hình “Xóa dữ liệu duyệt web”, bạn có thể chỉ định loại dữ liệu nào cần xóa. Theo mặc định, mật khẩu đã lưu và dữ liệu tự động điền sẽ không bị xóa, nhưng bạn có thể chọn những mật khẩu đó hoặc xóa các phần khác theo ý muốn. Khi bạn đã thực hiện các lựa chọn, hãy nhấn vào “Xóa dữ liệu duyệt web”.

Chrome yêu cầu bạn xác nhận hành động. Nhấn vào “Xóa dữ liệu duyệt web” để thực hiện. Sau đó, bạn có thể quay lại hoặc thoát khỏi Chrome.

Bạn nên bắt đầu thực hiện định kỳ xóa dữ liệu duyệt web của mình, đặc biệt nếu người khác có quyền truy cập vào điện thoại của bạn. Nó giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn, giải phóng dung lượng khi các tệp tạm thời đó bị xóa và đôi khi thậm chí có thể khắc phục hành vi trục trặc trong trình duyệt.

Tham khảo (HowToGeek)