Cách tăng cường trải nghiệm SABnzbd của bạn với các tinh chỉnh, tiện ích bổ sung và ứng dụng dành cho thiết bị di động

Tháng trước, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách bắt đầu với Usenet bằng SABnzbd. Bây giờ chúng tôi quay lại để chỉ cho bạn cách tăng cường trải nghiệm SABnzbd của bạn với các tiện ích bổ sung và tùy chỉnh. Nếu bạn chưa quen với toàn bộ mạch Usenet và SABnzbd, bạn sẽ…