Cách nhóm bảng tổng hợp theo độ tuổi

Nhóm dữ liệu với bảng tổng hợp Một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của bảng xoay là khả năng nhóm dữ liệu. Bất kỳ trường nào được thêm vào dưới dạng nhãn hàng hoặc cột sẽ được tự động nhóm theo các giá trị xuất hiện trong trường đó. Ví dụ: bạn có…