Hàm HEX2DEC trong Excel
Hàm HEX2DEC trong Excel

Tóm lược
Hàm HEX2DEC trong Excel chuyển đổi một số thập lục phân thành số thập phân tương đương.

Mục đích
Chuyển đổi một số thập lục phân thành thập phân

Giá trị trả lại
Số thập phân

Cú pháp
= HEX2DEC (số)
Tranh luận
  • con số – Số thập lục phân bạn muốn chuyển đổi sang hệ thập phân.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng
  • Số đầu vào phải nhỏ hơn hoặc bằng mười ký tự chữ-số, nếu không hàm trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
  • Biểu diễn bên trong (nhị phân) của số thập lục phân sử dụng ký hiệu bổ sung của hai. Bit đầu tiên cho biết số đó là số dương hay số âm, và 39 bit còn lại cho biết độ lớn của số đó.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-hex2dec-function