Nếu bạn cài đặt nhiều phần mềm ghi đĩa CD & DVD khác nhau trên PC và đang chạy iTunes… bạn có thể nhận được cảnh báo Hỗ trợ thiết lập iTunes. Đây là cách giải quyết sự khó chịu này.

Khi bạn nhấn OK, iTunes vẫn khởi chạy bình thường, và chúng tôi có thể phát và nhập đĩa CD tốt… nhưng lỗi này khá khó chịu.

Cách khắc phục

Để khắc phục, hãy truy cập trang web Phần mềm Gear và tải xuống phiên bản trình điều khiển Gear mới nhất cho iTunes 32 & 64-bit.

Đảm bảo rằng bạn đã đóng iTunes và cài đặt nó với tư cách quản trị viên.

Sau đó chạy qua trình hướng dẫn nhanh chấp nhận các giá trị mặc định.

Bạn không cần phải khởi động lại hệ thống của mình và khi bạn mở iTunes, Cảnh báo hỗ trợ thiết lập sẽ không còn xuất hiện nữa và iTunes sẽ mở như bình thường.

Đây là cách chúng tôi giải quyết lỗi với iTunes 10.1 chạy trên Windows 7 Ultimate phiên bản 64-bit. Nếu bạn đang chạy phiên bản iTunes cũ hơn hoặc trên một phiên bản Windows khác, kết quả của bạn có thể khác nhau.

Trong các phiên bản iTunes cũ hơn, đôi khi bạn cần phải truy cập và thực hiện một số điều chỉnh đối với một số cài đặt Registry, nhưng chúng tôi chỉ cài đặt trình điều khiển Gear với tư cách Quản trị viên và nó đã giải quyết được vấn đề cho chúng tôi.

Bạn có cần sửa lỗi này trước đây không? Để lại cho chúng tôi một bình luận và cho chúng tôi biết bạn đã làm điều đó như thế nào.

Tải xuống trình điều khiển Gear

Tham khảo (HowToGeek)