Một số bộ định tuyến có tính năng Cách ly Không dây, Cách ly AP, Cách ly Trạm hoặc Cách ly Máy khách cho phép bạn khóa mạng Wi-Fi của mình. Tính năng này lý tưởng cho các doanh nghiệp có mạng Wi-Fi công cộng hoặc bất kỳ ai hoang tưởng một chút.

Tính năng này hạn chế và hạn chế các máy khách được kết nối với mạng Wi-Fi. Họ không thể tương tác với các thiết bị được kết nối với mạng có dây an toàn hơn, cũng như không thể giao tiếp với nhau. Họ chỉ có thể truy cập Internet.

Tính năng này làm gì

Trên các bộ định tuyến gia đình tiêu chuẩn có cài đặt tiêu chuẩn, mọi thiết bị được kết nối với bộ định tuyến được coi là một phần của cùng một mạng cục bộ và có thể giao tiếp với các thiết bị khác trên mạng đó. Cho dù đó là máy chủ được kết nối với mạng có dây hay thiết bị di động được kết nối với mạng Wi-Fi, mỗi thiết bị đều có thể giao tiếp với từng thiết bị khác. Vì những lý do rõ ràng, điều này thường không lý tưởng.

LIÊN QUAN: Tại sao việc sử dụng mạng Wi-Fi công cộng có thể nguy hiểm, ngay cả khi truy cập trang web được mã hóa

Ví dụ: nếu bạn là doanh nghiệp có mạng Wi-Fi công cộng, bạn không muốn khách hàng được kết nối với mạng Wi-Fi công cộng có quyền truy cập vào máy chủ của bạn và các hệ thống khác được kết nối với mạng có dây. Có thể bạn cũng không muốn các thiết bị được kết nối với mạng có dây có thể giao tiếp với nhau, vì điều này có nghĩa là các hệ thống bị nhiễm có thể lây nhiễm sang các hệ thống dễ bị tấn công khác hoặc người dùng độc hại có thể cố gắng truy cập vào các chia sẻ tệp mạng không an toàn. Bạn chỉ muốn cung cấp quyền truy cập Internet cho khách hàng của mình, thế là xong.

Ở nhà, bạn có thể có một bộ định tuyến duy nhất với nhiều thiết bị được kết nối với nó. Bạn có thể có một máy chủ được kết nối với mạng có dây hoặc hệ thống máy tính để bàn có dây mà bạn muốn bảo mật. Bạn có thể vẫn muốn cung cấp quyền truy cập Wi-Fi cho khách bằng mạng được mã hóa, nhưng bạn có thể không muốn khách có toàn quyền truy cập vào toàn bộ mạng có dây và tất cả các thiết bị không dây của bạn. Có lẽ máy tính của họ đã bị nhiễm virus – bạn nên hạn chế thiệt hại.

Mạng khách so với Cách ly không dây

Tính năng Mạng khách của bộ định tuyến cũng có thể hoạt động tương tự. Bộ định tuyến của bạn có thể có cả hai tính năng này, một trong số chúng hoặc không có. Nhiều bộ định tuyến gia đình không có tính năng Cách ly Không dây hoặc Mạng khách.

LIÊN QUAN: Cách kích hoạt điểm truy cập khách trên mạng không dây của bạn

Tính năng mạng Wi-Fi Khách của bộ định tuyến nói chung sẽ cung cấp cho bạn hai điểm truy cập Wi-Fi riêng biệt – một điểm chính, an toàn cho chính bạn và một điểm riêng biệt cho khách của bạn. Khách tham gia mạng Wi-Fi khách được giới hạn trong một mạng hoàn toàn riêng biệt và được cấp quyền truy cập Internet, nhưng họ không thể giao tiếp với mạng có dây chính hoặc mạng không dây chính. Bạn cũng có thể có khả năng đặt các quy tắc và hạn chế riêng biệt trên mạng Wi-Fi Khách. Ví dụ: bạn có thể vô hiệu hóa quyền truy cập Internet trên mạng khách giữa những giờ nhất định nhưng vẫn luôn bật truy cập Internet cho các thiết bị trên mạng chính. Nếu bộ định tuyến của bạn không có tính năng này, bạn có thể tải nó bằng cách cài đặt DD-WRT và làm theo quy trình thiết lập của chúng tôi.

Các tính năng cách ly không dây ít lạ mắt hơn. Chỉ cần bật tùy chọn cách ly và tất cả các máy khách được kết nối với mạng Wi-Fi sẽ bị chặn giao tiếp với các thiết bị khác trong mạng cục bộ. Thông qua hệ thống các quy tắc tường lửa, các máy khách được kết nối với Wi-Fi sẽ chỉ có thể giao tiếp với Internet chứ không phải với nhau hoặc với bất kỳ máy nào trên mạng có dây.

Bật cách ly không dây

LIÊN QUAN: 10 Tùy chọn Hữu ích Bạn có thể Định cấu hình trong Giao diện Web của Bộ định tuyến

Giống như các tính năng khác của bộ định tuyến, tùy chọn này sẽ có sẵn trong giao diện web của bộ định tuyến nếu bộ định tuyến của bạn cung cấp. Lưu ý rằng tính năng này không khả dụng trên mọi bộ định tuyến, vì vậy có khả năng bạn không có tính năng này trên bộ định tuyến hiện tại của mình.

Nhìn chung, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn này trong cài đặt không dây nâng cao. Ví dụ: trên một số bộ định tuyến Linksys, bạn sẽ tìm thấy nó trong Không dây> Cài đặt không dây nâng cao> Cách ly AP.

Một số bộ định tuyến, bao gồm bộ định tuyến NETGEAR, có thể tìm thấy tùy chọn này trên trang cài đặt không dây chính. Trên bộ định tuyến NETGEAR này, nó được tìm thấy trong Cài đặt không dây> Cách ly không dây.

Các nhà sản xuất bộ định tuyến khác nhau đề cập đến tính năng này theo nhiều cách khác nhau, nhưng nhìn chung nó có “sự cách ly” trong tên của nó.


Lưu ý rằng việc bật các tính năng này sẽ ngăn một số loại tính năng không dây hoạt động. Ví dụ: các trang trợ giúp dành cho Chromecast của Google lưu ý rằng việc bật Cách ly AP sẽ ngăn Chromecast hoạt động. Chromecast cần giao tiếp với các thiết bị khác trên mạng Wi-Fi và cách ly không dây sẽ chặn giao tiếp này.

Tham khảo (HowToGeek)