Chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng ePub cho thiết bị đọc sách điện tử hoặc iBooks của bạn

Bạn đã bao giờ muốn tạo một tài liệu ePub chưa? Cho dù bạn đang lên kế hoạch viết cuốn sách bán chạy tiếp theo hay chỉ đơn giản là muốn đọc báo cáo hiệu suất hàng quý trên trình đọc sách điện tử, đây là cách t0 lưu tệp dưới dạng ePub trực tiếp…

Details