Công thức Excel: Nhỏ hơn trong hai giá trị
Công thức Excel: Nhỏ hơn trong hai giá trị

Công thức chung
=MIN(value1,value2)
Tóm lược

Để nhận giá trị nhỏ hơn hoặc nhỏ hơn của hai giá trị, bạn có thể sử dụng hàm MIN. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong D5 là:

=MIN(B5,C5)

Giải trình

Hàm MIN hoàn toàn tự động – nó trả về giá trị nhỏ nhất trong các số được cung cấp. Trong trường hợp này, chúng tôi cung cấp cho hàm MIN hai giá trị:

=MIN(B5,C5)

và MIN trả về giá trị nhỏ hơn.

Thay thế thanh lịch cho IF

Hàm MIN có thể là một sự thay thế nhỏ gọn và trang nhã cho hàm IF. Ví dụ, công thức trên có thể được viết bằng IF như sau:

=IF(B5<=C5,B5,C5)

Tuy nhiên, phiên bản MIN ngắn hơn 6 ký tự (11 so với 17) và không chứa các tham chiếu thừa nên ít bị lỗi hơn.

https://exceljet.net/formula/smaller-of-two-values