Công thức Excel: Nhóm các số ở các khoảng thời gian không đều nhau
Công thức Excel: Nhóm các số ở các khoảng thời gian không đều nhau

Công thức chung
=LOOKUP(value,intervals,groups)
Tóm lược

Để nhóm các số thành các khoảng có kích thước không bằng nhau, bạn có thể sử dụng hàm LOOKUP. Trong ví dụ minh họa, hàm LOOKUP được sử dụng để nhóm mọi người theo độ tuổi vào các khoảng thời gian có kích thước không bằng nhau. Công thức trong D5 là:

=LOOKUP(C5,age,group)

Trong đó “tuổi” là phạm vi được đặt tên F5: F8 và “nhóm” là phạm vi được đặt tên là G5: G8.

Giải trình

Để thực hiện việc này, LOOKUP được cấu hình như sau:

  • Giá trị tra cứu là độ tuổi trong cột C
  • Vectơ tra cứu là phạm vi được đặt tên là “tuổi” (F5: F8)
  • Vectơ kết quả là “nhóm” dải ô được đặt tên (G5: G8)

Với thiết lập này, LOOKUP thực hiện đối sánh gần đúng các giá trị số trong cột F và trả về giá trị được liên kết từ cột G.

Hàm LOOKUP luôn thực hiện so khớp gần đúng, với hành vi sau:

  • Nếu LOOKUP tìm thấy kết quả khớp chính xác trong cột tuổi, nhóm tương ứng sẽ được trả về.
  • Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp chính xác, LOOKUP sẽ duyệt qua cột tuổi cho đến khi tìm thấy giá trị lớn hơn, sau đó “lùi lại” về hàng trước đó.
  • Nếu tuổi lớn hơn 50 (giá trị cao nhất), LOOKUP sẽ trả về nhóm được liên kết với 50 (“50+”).
  • Nếu tuổi nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột tuổi, hàm LOOKUP sẽ trả về # N / A.

Lưu ý: độ tuổi phải xuất hiện theo thứ tự tăng dần. Kiểm tra kỹ các khoảng thời gian tùy chỉnh – rất dễ mắc lỗi 🙂

Với các giá trị được mã hóa cứng

Nếu bạn muốn thực hiện kiểu nhóm này mà không có bảng trên trang tính, bạn có thể mã hóa các giá trị vào LOOKUP dưới dạng hằng số mảng như thế này:

=LOOKUP(C5,{0,10,36,50},{"<10","10-35","36-49","50+"})

https://exceljet.net/formula/group-numbers-at-uneven-intervals